WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

03-04-2012 r.

Sąd Rejonowyw w Żarach, II Wydział Karny
po rozpoznaniu dnia 03-04-2012 r.
sprawy
M****** S***********
urodzonego 20.11.xxxx r. w Lubsku
syna Mirosława i Dagmary zd. K******

oskarżonego o to, że

w dniu 21 października 2010 roku na ul. Podwale w Żarach woj. lubuskiego będąc uprzednio prawomocnie skazany za kierowanie pojazdem mechanicznym pod wpływem środka odurzającego, kierował w ruchu lądowym samochodem marki VW Golf o nr rej. ******** znajdując się pod wpływem substancji psychotropowej, badanie krwi wykazało obecność klonozepamu w stężeniu 70 mg/ml oraz po użyciu środka odurzającego - stwierdzono obecność THC w stężeniu 1,0 mg/ml oraz metadonu w stężeniu 134 mg/ml

tj. o czyn z art. 178a § 1 i 4 kkorzeka

1. oskarżonego ******************** uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w części wstępnej wyroku, stanowiącego występek z art. 178a§1 i 4 kk i za to na podstawie art. 178a§1 i 4kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

2. na podstawie art.69§l,§2 i §4 kk w zw. z art.70§1 pkt.1kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza oskarżonemu na okres 3 (trzech) lat próby;

3. na podstawie art.73§1kk w okresie próby oddaje oskarżonego pod dozór kuratora;

4. na podstawie art.42§2kk i art. 43§1kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 10 (dziesięciu) lat;

5. na podstawie art.50kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie jego treści na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze na okres 1 (jednego) miesiąca;

6. na podstawie art.624§1kpk i art.17 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (t.j. Dz.U. z 1983 roku, Nr 49, poz. 223 z późn. zm.) zwalnia oskarżonego od ponoszenia na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w tym od opłaty.
 

Szukaj w serwisie


Sprawdź czy znajdujesz się w bazie wyroków

Aktualności

21-01-2013 Osądzą jeszcze raz burmistrza Bisztynka
14-03-2012 Podejrzenie to nie wyrok
14-03-2012 Prezydent bez zarzutu
01-12-2011 Burmistrz Barczewa nie jest kłamcą
01-12-2011 Handel nieuliczny
27-11-2011 Nielegalne mandaty w Kobylnicy
27-11-2011 Z aresztu do pracy
27-11-2011 Proces komendanta toruńskiej straż
27-11-2011 Urzędnicy z Chorzowa okradali miasto
27-11-2011 Śledztwo ws. prezydenta Radomia umorzone