WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

05-04-2012 r.

Sąd Rejonowy w Żaganiu, II Wydział Karny
po rozpoznaniu dnia 05-04-2012 r.
sprawy
M******* P***
urodzonego 19.07.xxxx r. w Gryfinie
syna Zbigniewa i Barbary zd. M**********

oskarżonego o to, że:

I.     w dniu 2 grudnia 2011 roku na drodze krajowej nr 12 pomiędzy miejscowościami Bożnów i Chrobrów województwa lubuskiego kierował samochodem osobowym marki KL4 o nr rej. ********1 znajdując się w stanie nietrzeźwości 0,79mg/l i 0,74mg/1 alkoholu w wydychanym powietrzu

tj. o czyn z art. 178a § 1 kk

II.   w dniu 2 grudnia 2011 roku na drodze krajowej nr 12 pomiędzy miejscowościami Bożnów i Chrobrów województwa lubuskiego, jako kierująy samochodem osobowym marki KIA o nr rej. ********1 znajdując się w stanie nietrzeźwości 0,79 i 0,74 mg/1 alkoholu w wydychanym powietrzu, naruszając zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym spowodował nieumyślnie wypadek drogowy, w następstwie którego pasażer tego pojazdu D***** O******** doznał obrażeń ciała w postaci urazu głowy z wstrząśnieniem mózgu, które to obrażenia naruszają czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowa D****** O*********** na okres powyżej 7 dni

tj. o czyn z art. 177 § 1 kk w zw. z art. 178 § 1 kk
 orzeka

1. uznaje oskarżonego ************* za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, opisanego w pkt I części wstępnej wyroku, wyczerpującego dyspozycję art. 178a § 1 kk i za to, na podstawie art. 178a § 1 kk wymierza mu karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

2. na podstawie art. 42 § 2 kk za czyn z art. 178a § 1 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 (dwóch) lat;

3. uznaje oskarżonego ************* za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, opisanego w pkt II części wstępnej wyroku, wyczerpującego dyspozycję art. 177 § 1 kk w zw. z art. 178 § 1 kk i za to, na podstawie art. 177 § 1 kk w zw. z art. 178 § 1 kk wymierza mu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

4. na podstawie art. 42 § 2 kk za czyn z art. 177 § 1 kk w zw. z art. 178 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat;

5. na podstawie art. 85 kk, art. 86 § 1 kk i art. 90 § 2 kk łączy orzeczone wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności i środki karne w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i w ich miejsce wymierza oskarżonemu karę łączną 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności i zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat;

6. na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk i art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza oskarżonemu na okres 3 (trzech) lat próby;

7. na podstawie art. 73 § 1 kk i art. 72 § 1 pkt 1 kk oddaje oskarżonego w okresie próby pod dozór kuratora i zobowiązuje oskarżonego do informowania kuratora o przebiegu okresu próby;

8. na podstawie art. 49 § 2 kk zasądza od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 400 (czterysta) złotych;

9. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze przez okres 1 (jednego) miesiąca;

10. na podstawie art. 627 kpk zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty postępowania w kwocie 381,36 złotych, a na podstawie art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych zwalnia oskarżonego od ponoszenia opłaty.
 

Szukaj w serwisie


Sprawdź czy znajdujesz się w bazie wyroków

Aktualności

21-01-2013 Osądzą jeszcze raz burmistrza Bisztynka
14-03-2012 Podejrzenie to nie wyrok
14-03-2012 Prezydent bez zarzutu
01-12-2011 Burmistrz Barczewa nie jest kłamcą
01-12-2011 Handel nieuliczny
27-11-2011 Nielegalne mandaty w Kobylnicy
27-11-2011 Z aresztu do pracy
27-11-2011 Proces komendanta toruńskiej straż
27-11-2011 Urzędnicy z Chorzowa okradali miasto
27-11-2011 Śledztwo ws. prezydenta Radomia umorzone