WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

09-03-2012 r.

Sąd Rejonowy w Żaganiu, II Wydział Karny
po rozpoznaniu dnia 09-03-2012 r.
sprawy
R******* D******
urodzonego 04.04.xxxx r. w Drągowinie
yna Józefa i Olgi zd. D********

oskarżonego o to, że

w dniu 19 listopada 2011 roku na ulicy Kolejowej ivoj. lubuskiego kierował rowerem na drodze publicznej będąc w stanie nietrzeźwości badanie alkometrem wykazało odpowiednio 1.20mg/l i 1.22mg/l alkoholu iv wydychanym powietrzu przy czym nie zastosował się do orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze sygn. akt II K 1188/10 z dnia 03 lutego 2011 roku zakazu prowadzenia rowerów na okres 2 lat

tj. o czyn z art. 178a § 2 kk i art. 244 kk w zw. z art. 11 § 2 kk
 orzeka

1.   oskarżonego **************** uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w części wstępnej wyroku wyczerpującego dyspozycję art. 178a § 2 kk i art. 244 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to na podstawie art. 244 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.   na podstawie art. 69 § 1 kk w zw. z art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza oskarżonemu na okres 2 (dwóch) lat próby;

3.   na podstawie art. 73 § 1 kk i art. 72 § 1 pkt 1 kk oddaje oskarżonego w okresie próby pod dozór kuratora i zobowiązuje oskarżonego do informowania kuratora o przebiegu okresu próby;

4.   na podstawie art. 72 § 1 pkt 5 kk zobowiązuje oskarżonego do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu;

5.   na podstawie art. 42 § 2 kk w zw. z art. 43 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz kierowania rowerami na okres 4 (czterech) lat;

6.   na podstawie art. 49 § 2 kk orzeka od oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie 300 (trzysta) zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

7.   na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jego treści na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze na okres 1 (jednego) miesiąca;

8.   na podstawie art. 624 § 1 kpk zwalnia oskarżonego od ponoszenia na rzecz Skarbu Państwa kosztów postępowania, a na podstawie art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych zwalnia oskarżonego od ponoszenia opłaty.
 

Szukaj w serwisie


Sprawdź czy znajdujesz się w bazie wyroków

Aktualności

21-01-2013 Osądzą jeszcze raz burmistrza Bisztynka
14-03-2012 Podejrzenie to nie wyrok
14-03-2012 Prezydent bez zarzutu
01-12-2011 Burmistrz Barczewa nie jest kłamcą
01-12-2011 Handel nieuliczny
27-11-2011 Nielegalne mandaty w Kobylnicy
27-11-2011 Z aresztu do pracy
27-11-2011 Proces komendanta toruńskiej straż
27-11-2011 Urzędnicy z Chorzowa okradali miasto
27-11-2011 Śledztwo ws. prezydenta Radomia umorzone