WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

05-04-2012 r.

Sąd Rejonowy w Żaganiu, II Wydział Karny
po rozpoznaniu dnia 05-04-2012 r.
sprawy
J*** W*******
urodzonego 16.09.xxxx r. w Żaganiu
syna Henryka i Anny zd. H*********

oskarżonego o to. że:

w dniu 15 lutego 2012 roku w Dzjetrzychowicach woj. lubuskiego kierował rowerem po drodze publicznej znajdując się w stanie nietrzeźwości (0,50 mg/1 i 0,50 mg/1) alkoholu w wydychanym powietrzu oraz kierował mimo orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Żaganiu sygn. akt II K 829/09 z dnia 24 listopada 2009 roku Zakazu kierowania rowerami na okres 3 lat od 24 listopada 2009 roku do 24 listopada 2012 roku

tj. o czyn z art. 178a § 2 kk i art. 244 kk w zw. z art. 11 § 2 kk
 orzeka

1.    uznaje oskarżonego ************* za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, opisanego w części wstępnej wyroku, wyczerpującego dyspozycję art. 178a § 2 kk i art. 244 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to, na podstawie art. 244 kk w zw. z art. 11 § 3 kle wymierza mu karę 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.    na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk i art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza oskarżonemu na okres 3 (trzech) lat próby;

3.    na podstawie art. 73 § 1 kk i art. 72 § 1 pkt 1 i 5 kk oddaje oskarżonego w okresie próby pod dozór kuratora i zobowiązuje oskarżonego do informowania kuratora o przebiegu okresu próby oraz do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu;

4.    na podstawie art. 42 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz kierowania rowerami na okres 4 (czterech) lat;

5.    na podstawie art. 42 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 (czterech) lat;

6.    na podstawie art. 49 § 2 kk zasądza od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 100 (sto) złotych;

7.   na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze przez okres 1 (jednego) miesiąca;

8.    na podstawie art. 627 kpk zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty postępowania w kwocie 198,68 złotych, a na podstawie art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych zwalnia oskarżonego od ponoszenia opłaty.

Szukaj w serwisie


Sprawdź czy znajdujesz się w bazie wyroków

Aktualności

21-01-2013 Osądzą jeszcze raz burmistrza Bisztynka
14-03-2012 Podejrzenie to nie wyrok
14-03-2012 Prezydent bez zarzutu
01-12-2011 Burmistrz Barczewa nie jest kłamcą
01-12-2011 Handel nieuliczny
27-11-2011 Nielegalne mandaty w Kobylnicy
27-11-2011 Z aresztu do pracy
27-11-2011 Proces komendanta toruńskiej straż
27-11-2011 Urzędnicy z Chorzowa okradali miasto
27-11-2011 Śledztwo ws. prezydenta Radomia umorzone