WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

03-04-2012 r.

Sąd Rejonowy w Żaganiu, II Wydział Karny
po rozpoznaniu dnia 03-04-2012 r.
sprawy
A******* L**********
urodzonego 21.02.xxxx r. w Zielonej Górze
syna Łukasza i Wiesławy zd. D********

oskarżonego o to. że:

w dniu 05 lutego 2012 roku na ulicy Kożuchowskiej w miejscowości Chotków woj. lubuskiego kierował samochodem m-ki Volkswagen Transporter o nr rej. ********6 znajdując się w stanie nietrzeźwości, badanie alkometrem wykazało odpowiednio 0,49 mg/l, 0,42 mg/l, 0,43 mg/l alkoholu  w  wydychanym powietrzu

to jest o czyn z art. 178 a § 1 kk
 orzeka

1. znaje oskarżonego ******************** za winnego czynu opisanego w części wstępnej wyroku, wyczerpującego dyspozycję art. 178 a § 1 kk i za to na podstawie art. 178 a § 1 kk w zw. 33 § 1 i § 3 kk wymierza oskarżonemu karę grzywny w wysokości 50  (pięćdziesięciu)  stawek dziennych przyjmując, że jedna stawka jest równoważna kwocie 20 (dwudziestu) zł;

2. na podstawie art. 42 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego ******************** zakaz rowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 1 (jednego) roku;

3. na podstawie art. 49§2 kk w zw. z art. 49§1 kk orzeka od oskarżonego ******************** na  rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w wysokości 200 (dwieście) zł;

4. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze na okres 1 (jednego) miesiąca;

5. a podstawie art. 626 § 1 kpk, art. 627 kpk oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. Nr 49, poz. 223 z 1983 r. z późn. zm.) zasądza od oskarżonego ******************** na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 198, 68 (sto dziewięćdziesiąt osiem i 68/100) zł, wymierza mu opłatę w kwocie 100 (sto) zł.
 

Szukaj w serwisie


Sprawdź czy znajdujesz się w bazie wyroków

Aktualności

21-01-2013 Osądzą jeszcze raz burmistrza Bisztynka
14-03-2012 Podejrzenie to nie wyrok
14-03-2012 Prezydent bez zarzutu
01-12-2011 Burmistrz Barczewa nie jest kłamcą
01-12-2011 Handel nieuliczny
27-11-2011 Nielegalne mandaty w Kobylnicy
27-11-2011 Z aresztu do pracy
27-11-2011 Proces komendanta toruńskiej straż
27-11-2011 Urzędnicy z Chorzowa okradali miasto
27-11-2011 Śledztwo ws. prezydenta Radomia umorzone