WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

21-11-2006 r.

Sąd Rejonowy w Tychach, II Wydział Karny
po rozpoznaniu dnia 21-11-2006 r.
sprawy
P***** G*****
urodzonego 04.02.xxxx r. w Chorzowie
syna Rocha i Krystyny zd. M*******

 

obwinionego o to, że:


w Krakowie przy ulicy Fredry 31, w siedzibie firmy "ActivNet" Sp. z o.o. ujawniono, i w okresie od dnia 30 sierpnia 2004 roku do dnia 10 stycznia 2006 roku jako dysponent domeny internetowej, poprzez umieszczenie na serwerze komputerowym, rozpowszechnia wprowadzające w błąd wiadomości o przedsiębiorstwie "ActivNet" Sp. z o.o. w celu szkodzenia przedsiębiorstwu, na szkodę firmy "ActivNet" Sp. z o.o.,
 

tj. o wykroczenie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 z pn.zm.)


orzeka

1. uznaje obwinionego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, wyczerpującego znamiona wykroczenia z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i za to na podstawie w/w przepisu wymierza mu kar grzywny w kwocie 2000 (dwa tysiące) złotych;

2. na podstawie art 118 § 1 k.p.w. w zw. z § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 10.10.2001 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych wydatków postępowania ....(Dz.U.nr 118 poz. 1269) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opatach w sprawach karnych (Dz.U. z 1983 r. nr 49 poz 223 z pn.zm.) zasądza od obwinionego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe, obejmujące zryczałtowane wydatki postępowania w kwocie 50 (pięćdziesiąt) złotych oraz opat w kwocie 200 (dwieście) złotych.

Szukaj w serwisie


Sprawdź czy znajdujesz się w bazie wyroków

Aktualności

21-01-2013 Osądzą jeszcze raz burmistrza Bisztynka
14-03-2012 Podejrzenie to nie wyrok
14-03-2012 Prezydent bez zarzutu
01-12-2011 Burmistrz Barczewa nie jest kłamcą
01-12-2011 Handel nieuliczny
27-11-2011 Nielegalne mandaty w Kobylnicy
27-11-2011 Z aresztu do pracy
27-11-2011 Proces komendanta toruńskiej straż
27-11-2011 Urzędnicy z Chorzowa okradali miasto
27-11-2011 Śledztwo ws. prezydenta Radomia umorzone