WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

15-03-2012 r.

Sąd Rejonowy w Świebodzinie, II Wydział Karny
po rozpoznaniu dnia 15-03-2012 r.
sprawy
M**** S**********
urodzonego 03.11.xxxx r. w Nowym Tomyślu
syna Henryka i Haliny zd. P*****

oskarżonego o to, że:

8 grudnia 2011 roku na drodze K - 92 Mostki - Stok, pow. Świebodzin, woj. lubuskiego prowadził w ruchu lądowym samochód ciężarowy marki MAN nr rej. ******** będąc w stanie nietrzeźwości 0,70mg/dm alkoholu w wydychanym powietrzu

tj. o czyn z art. 178a § 1 kk
 orzeka

1.  oskarżonego ***************** uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego wyżej i za to na podstawie art. 178a§l kk wymierza mu karę 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

2.  na podstawie art. 69§1 kk, art. 70§1 pkt 1 kk wykonanie wymierzonej oskarżonemu kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres 2 (dwóch) lat próby,

3.  na podstawie art. 42§2 kk i art. 43 §1 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 (dwóch) lat,

4.  na podstawie art. 49§2 kk orzeka od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w wysokości 500 (pięćset) złotych,

5.  na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie treści wyroku na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze przez okres 30 (trzydziestu) dni,

6.  na podstawie art. 63 §2 kk zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonego wobec niego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych okres zatrzymania prawa jazdy od 08.12.2011r. do 15.03.2012r.,

7.  na podstawie art. 627 kpk i ustawy o opłatach w sprawach karnych wymierza oskarżonemu opłatę w wysokości 180 (sto osiemdziesiąt) złotych i zasądza od niego na rzecz Skarbu Państwa pozostałe koszty sądowe w wysokości 198,68 (sto dziewięćdziesiąt osiem i 68/100) złotych.   
 

Szukaj w serwisie


Sprawdź czy znajdujesz się w bazie wyroków

Aktualności

21-01-2013 Osądzą jeszcze raz burmistrza Bisztynka
14-03-2012 Podejrzenie to nie wyrok
14-03-2012 Prezydent bez zarzutu
01-12-2011 Burmistrz Barczewa nie jest kłamcą
01-12-2011 Handel nieuliczny
27-11-2011 Nielegalne mandaty w Kobylnicy
27-11-2011 Z aresztu do pracy
27-11-2011 Proces komendanta toruńskiej straż
27-11-2011 Urzędnicy z Chorzowa okradali miasto
27-11-2011 Śledztwo ws. prezydenta Radomia umorzone