WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

04-05-2011 r.

Sąd Rejonowy w Sopocie, II Wydział Karny
po rozpoznaniu dnia 04-05-2011 r.
sprawy
E******* R****
urodzonego 11.08.xxxx r. w Sopocie
syna Lecha i Ewy

 

oskarżonego o to, że:

w dniu 11 kwietnia 2011 r. ok. godz. 18:40 w Sopocie na ul. Jana z Kolna 33, kierował pojazdem marki Nissan o nr rej. ******** znajdując się w stanie po spożyciu alkoholu, tj. 0,13 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu,

tj. o wykroczenie z art. 87 § 1 kworzeka

I. Obwinionego ************** uznaje za winnego zarzucanego mu czynu, który wyczerpuje znamiona wykroczenia określonego w art. 87 § 1 kw i skazując go za ten czyn, na mocy art. 87 § 1 kk w zw. z art. 24 § 1 i 3 kw wymierza obwinionemu karę 500 (pięciuset) złotych grzywny.

II. Na mocy art. 28 § 1 pkt 1 i 5 kw w zw. z art. 29 § 1, 2 i 4 kw w zw. z art. 31 § 1 i 2 kw w zw. z art. 87 § 3 kw orzeka wobec oskarżonego środki karne:

a) zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów w ruchu lądowym na okres 6 (sześciu) miesięcy zaliczając na poczet tegoż środka czas zatrzymania prawa jazdy kat. B od dnia 11 kwietnia 2011 r. do dnia 28 kwietnia 2011 r.,

b) podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach internetowych KMP w Gdańsku na okres 4 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku.

III. Na mocy art. 626 § 1 kpk w zw. z art. 118 § 1 kpw w zw. z art. 119 kpw oraz art. 1 w zw z art. 3 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 w zw. z art. 21 pkt 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (tj. Dz. U. Nr 49/1983, poz. 223 z p. zm.) oraz § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych wydatków postępowania oraz wysokości opłaty za wniesienie wniosku o wznowienie postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 118, poz. 1269) zobowiązuje obwinionego do zapłaty na rzecz Skarbu Państwa:

a) 60 zł (sześćdziesięciu złotych) opłaty z tytułu orzeczonej kary,

b) 50 zł (pięćdziesiąt złotych) zryczałtowanych wydatków postępowania,

c) 20 zł (dwadzieścia złotych) badanie zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

Szukaj w serwisie


Sprawdź czy znajdujesz się w bazie wyroków

Aktualności

21-01-2013 Osądzą jeszcze raz burmistrza Bisztynka
14-03-2012 Podejrzenie to nie wyrok
14-03-2012 Prezydent bez zarzutu
01-12-2011 Burmistrz Barczewa nie jest kłamcą
01-12-2011 Handel nieuliczny
27-11-2011 Nielegalne mandaty w Kobylnicy
27-11-2011 Z aresztu do pracy
27-11-2011 Proces komendanta toruńskiej straż
27-11-2011 Urzędnicy z Chorzowa okradali miasto
27-11-2011 Śledztwo ws. prezydenta Radomia umorzone