WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

19-05-2011 r.

Sąd Rejonowy w Sopocie, II Wydział Karny
po rozpoznaniu dnia 19-05-2011 r.
sprawy
M**** M****
urodzonego 07.05.xxxx r. w Siedlcach
syna Witolda i wiktorii

 

oskarżonego o to, że:   

w dniu 9 marca 2011 r. w Sopocie na Al. Niepodległości   698  znajdując  się  w  stanie nietrzeźwości   -   przy zawartości alkoholu o stężeniu 0,42 mg/dm3 wydychanego powietrza-prowadził pojazd mechaniczny marki Daewoo Matiz o nr rej. ********br />
tj. o przestępstwo z art.178 a § 1 kkorzeka

I. oskarżonego uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu oskarżeniem czynu i za to na podstawie art. 178 a § 1 kk, skazuje go na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

II. podstawie art. 69 § 1 i 2 kk, art 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej oskarżonemu w pkt I wyroku kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 2 (dwa) lata,

III. na podstawie art. 71 § 1 kk, art.33 § 1 i 3 kk orzeka od oskarżonego karę grzywny w wymiarze 30 (trzydzieści) stawek dziennych po 20 zł (dwadzieścia złotych),

IV.    na podstawie art. 49 § 2 kk orzeka świadczenie pieniężne w wysokości 500 zł (pięćset złotych) na rzecz Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Gdyni,

V.     na podstawie art. 42 § 2 kk, art. 43 § 1 kk orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i rowerów w ruchu lądowym przez okres roku,

VI.    na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do wiadomości publicznej poprzez publikację wyroku na stronie internetowej KWP w Gdańsku oraz KMP w Sopocie przez okres roku,

VII.   na podstawie art. 627 § 1 kpk, art. 626 kpk, art. 1, art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 3 ust. 2 ustawy z 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz.U. z 1983 r., nr 49, poz.223 ze zm.) zasadza od oskarżonego koszty procesu na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 115 zł (sto piętnaście złotych oraz opłatę w kwocie 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych).

Szukaj w serwisie


Sprawdź czy znajdujesz się w bazie wyroków

Aktualności

21-01-2013 Osądzą jeszcze raz burmistrza Bisztynka
14-03-2012 Podejrzenie to nie wyrok
14-03-2012 Prezydent bez zarzutu
01-12-2011 Burmistrz Barczewa nie jest kłamcą
01-12-2011 Handel nieuliczny
27-11-2011 Nielegalne mandaty w Kobylnicy
27-11-2011 Z aresztu do pracy
27-11-2011 Proces komendanta toruńskiej straż
27-11-2011 Urzędnicy z Chorzowa okradali miasto
27-11-2011 Śledztwo ws. prezydenta Radomia umorzone