WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

10-03-2011 r.

Sąd Rejonowy w Sopocie, II Wydział Karny
po rozpoznaniu dnia 10-03-2011 r.
sprawy
******* P*************
urodzonego 04.10.xxxx r. w Warszawie
syna Tomasza i Renaty

 

oskarzonego o to, że:

w dniu 31 lipca 2010 r. w Sopocie, prowadząc samochód osobowy marki Seat ibiza o nr rej. ********3 nie stosował się do orzeczonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza w sprawie IV K 123/09, dwuletniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na skutek wcześniej popełnionego przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości,

tj. czynu wyczerpującego znamiona przestępstwa określonego w art, 244 k.k.orzeka

I. Oskarżonego *********************** uznaje za winnego tego i skazując go za ten czyn - na mocy art. 244 k.k. w zw. z art. 58 § 3 k.k. w zw. z art. 33 § 1 i 3 k.k. wymierza oskarżonemu karę grzywny w wysokości 100 (sto) stawek dziennych po 60 zł (sześćdziesiąt złotych) każda.

II.  Na mocy art, 39 pkt 8 k.k. w zw, z art. 50 k.k. orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości przez zamieszczenie go na okres 4 miesięcy na stronie internetowej Komendy Głównej (Policji w Warszawie.

III. Na mocy:

a)    art. 626 § 1 k.p.k. w zw. z art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty procesu w wysokości 90 zł (dziewięćdziesiąt złotych)

b)    art. 1 w zw, z art. 3 ust.1 w zw. z art. 16 ust, 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 o opłatach w sprawach karnych (t. j, Dz, U. z 1983 r. Nr 49, poz, 223 z p, zm.) zobowiązuje oskarżonego do uiszczenia opłaty w wysokości 500 zł (pięćset złotych) z tytułu orzeczonej kary.

Szukaj w serwisie


Sprawdź czy znajdujesz się w bazie wyroków

Aktualności

21-01-2013 Osądzą jeszcze raz burmistrza Bisztynka
14-03-2012 Podejrzenie to nie wyrok
14-03-2012 Prezydent bez zarzutu
01-12-2011 Burmistrz Barczewa nie jest kłamcą
01-12-2011 Handel nieuliczny
27-11-2011 Nielegalne mandaty w Kobylnicy
27-11-2011 Z aresztu do pracy
27-11-2011 Proces komendanta toruńskiej straż
27-11-2011 Urzędnicy z Chorzowa okradali miasto
27-11-2011 Śledztwo ws. prezydenta Radomia umorzone