WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

30-11-2010 r.

Sąd Rejonowy w Sopocie, II Wydział Karny
po rozpoznaniu dnia 30-11-2010 r.
sprawy
R******* M*******
urodzonego 20.12.xxxx r. w Gdyni
syna Franciszka i Haliny zd. K****

 

po wniesieniu aktu oskarżenia przez prokuratora Prokuratury Rejonowej w Sopocie pod sygn. akt Ds. 2170/10.orzeka

I. oskarżonego ***************** uznaje za winnego tego, że w dniu 23 października 2010 r. na ul. Chopina w Sopocie znajdując się w stanie nietrzeźwośc, przy zawartości 0,40 mg/dm3 alkoholu etylowego w wydychanym powietrzu, kierował pojazdem mechanicznym marki Volkswagen LT 2,5 TDI nr rej. RST 58SH, tj. czynu wyczerpującego znamiona przestępstwa określonego w art. 178a § 1 kk i skazując go za ten czyn - na podstawie art. 178a § 1 kk w zw. z art. 34 § 1 kk w zw. z art. 35 § 1 kk wymierza oskarżonemu karę 10 (dziesięciu) miesięcy ograniczenia wolności polegającej na obowiązku wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym;

II. na podstawie art. 39 pkt 3 w zw. z art. 42 § 1 kk w zw. z art. 42 § 2 kk w zw. z art. 43 § 1 pkt 1 kk w zw. z art. 63 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 1 (jednego) roku, zaliczając na poczet tego środka karnego czas zatrzymania prawa jazdy nr 00767/09/2261 od dnia 23 października 2010 r. do dnia 30 listopada 2010 r.;

III. na mocy art. 49 § 2 kk orzeka od oskarżonego na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Ofiar Wypadków "SALVE VITAE" z siedzibą w Gdyni, ul. Kaczeńcowa 41, 81-575 Gdynia, nr konta: 37 1090 1102 0000 0001 0182 świadczenie pieniężne w kwocie 200 (dwustu) złotych;

V. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie go na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na okres 6 (sześciu) miesięcy;

VI. Na mocy:

a) art. 626 § 1 kpk w zw. z art. 627 kpk zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty procesu w wysokości 173,41 zł (stu siedemdziesięciu trzech złotych czterdziestu jeden groszy),

b) art. 1 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 3 ust. 2 w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (tj. Dz. U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 z późn. zm.) zobowiązuje oskarżoną do uiszczenia opłaty w wysokości 180 zł (stu osiemdziesięciu złotych) z tytułu orzeczonej kary.

Szukaj w serwisie


Sprawdź czy znajdujesz się w bazie wyroków

Aktualności

21-01-2013 Osądzą jeszcze raz burmistrza Bisztynka
14-03-2012 Podejrzenie to nie wyrok
14-03-2012 Prezydent bez zarzutu
01-12-2011 Burmistrz Barczewa nie jest kłamcą
01-12-2011 Handel nieuliczny
27-11-2011 Nielegalne mandaty w Kobylnicy
27-11-2011 Z aresztu do pracy
27-11-2011 Proces komendanta toruńskiej straż
27-11-2011 Urzędnicy z Chorzowa okradali miasto
27-11-2011 Śledztwo ws. prezydenta Radomia umorzone