WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

30-11-2010 r.

Sąd Rejonowy w Sopocie, II Wydział Karny
po rozpoznaniu dnia 30-11-2010 r.
sprawy
M****** Z******** M*****
urodzonego 19.09.xxxx r. w Tczewie
syna Zbigniewa i Ludmiły

 

po wniesieniu aktu oskarżenia przez prokuratora Prokuratury Rejonowej w Sopocie pod sygn. akt Ds. 1391/10.orzeka

I. oskarżego Macieja Zbigniewa MAzur uznaje za winnego tego, że w dniu 19 lipca 2010 r. w Sopocie, znajdując się w stanie nietrzeźwości - przy zawartości alkoholu o stężeniu 1,21 mg/dm3 w wydychanym powietrzu - prowadził pojazd mechaniczny, samochód marki AUDI A4 nr rej GTC AH35, tj. czynu wyczerpującego znamiona przestępstwa określonego w art. 178a § 1 kk i skazując go za ten czyn, na mocy art. 178a § 1 kk w zw. z art. 34 § 1 kk i art. 35 § 1 kk wymierza oskarżonemu karę 12 (dwunastu) miesięcy ograniczenia wolności nakazując mu w czasie jej odbywania wykonwanie nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne wskazanej przez sąd w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

II. na mocy art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej kary zalicza oskarżonemu okres zatrzymania w sprawie od dnia 19 lipca 2010 r. do dnia 20 lipca 2010 r., przyjmując, iż jeden dzień zatrzymania równa się dwóm dniom kary ograniczenia wolności;

III. na mocy art. 39 pkt 3, 7, 8 kk w zw. z art. 42 § 2 kk w zw. z art. 42 § 1 kk w zw. z art. 43 § 1 pkt 1 kk w zw. z art. 49 § 2 kk w zw. z art. 50 kk orzeka wobec oskarżonego środki karne:

a) zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 3 (trzech) lat zaliczając na poczet orzeczonego środka karnego czas zatrzymania prawa jazdy od dnia 19 lipca 2010 r. do dnia 30 listopada 2010 r.,

b) obowiązek świadczenia pieniężnego w wysokości 1000 zł (tysiąc złotych) na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni z siedzibą: 81-353 Gdynia, ul. Władysława IV 12/14 z przeznaczeniem na cele bezpośrednio związane z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,

c) podanie wyroku do publicznej wiadomości przez zamieszczenie go na okres 6 (sześciu) miesięcy na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku;

IV. Na mocy:

a) art. 626 § 1 kpk w zw. z art. 627 kpk zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty procesu w wysokości 115 zł (sto piętnaście złotych),

b) art. 1 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 2 ust. 2 w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (tj. Dz. U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 z późn. zm.) zobowiązuje oskarżonego do uiszczenia opłaty w wysokości 180 zł (stu osiemdziesięciu złotych) z tytułu orzeczonej kary.

Szukaj w serwisie


Sprawdź czy znajdujesz się w bazie wyroków

Aktualności

21-01-2013 Osądzą jeszcze raz burmistrza Bisztynka
14-03-2012 Podejrzenie to nie wyrok
14-03-2012 Prezydent bez zarzutu
01-12-2011 Burmistrz Barczewa nie jest kłamcą
01-12-2011 Handel nieuliczny
27-11-2011 Nielegalne mandaty w Kobylnicy
27-11-2011 Z aresztu do pracy
27-11-2011 Proces komendanta toruńskiej straż
27-11-2011 Urzędnicy z Chorzowa okradali miasto
27-11-2011 Śledztwo ws. prezydenta Radomia umorzone