WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

13-01-2011 r.

Sąd Rejonowy w Sopocie, II Wydział Karny
po rozpoznaniu dnia 13-01-2011 r.
sprawy
K********* N*******
urodzonego 01.10.xxxx r. w Gdańsku
syna Jerzego i Teresy zd. G**********

 

oskarżonego o to, że:

w dniu 4 września 2010 r. w Sopocie znajdując się w stanie nietrzeźwości - przy zawartości alkoholu o stężeniu 0,34 mg/dm3 wydychanego powietrza - prowadził pojazd mechaniczny, samochód marki Daewoo Matiz o nr rej. ********

tj. o czyn z art. 178a § 1 kkorzeka

I. uznaje oskarżonego *******************a za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, który kwalifikuje jako występek z art. 178a § 1 kk i za to na mocy art. 178a § 1 kk skazuje oskarżonego na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II. na podstawie art. 69 § 1 kk w zw. z art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres 2 (dwóch) lat próby;

III. na podstawie art. 71 § 1 kk w zw. z art. 33 § 1 i 3 kk wymierza oskarżonemu karę 20 (dwudziestu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość pojedynczej stawki dziennej na kwotę 30 (trzydziestu) złotych;

IV. na podstawie art. 42 § 1 kk w zw z art. 42 § 2 kk w zw. z art. 43 § 1 kk w zw. z art. 63 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 1 (jednego) roku, zaliczając na poczet tego środka karnego czas zatrzymania prawa jazdy kat. B nr 14807/06/2261 od dnia 4 września 2010 r. do dnia 13 stycznia 2011 r.

V. na podstawie art. 49 § 2 kk w zw. z art. 39 pkt 7 kk w zw. z art. 47 § 3 kk orzeka od oskarżonego na rzecz Stowarzyszenia Na Rzecz Ofiar Wypadków SALVE VITAE z siedzibą w Gdyni, ul. Kaczeńcowa 41 nr konta 37 1090 1102 0000 0001 0182 BZWBK, świadczenie pieniężne w kwocie 400 (czterysta) złotych;

VI. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości przez zamieszczenie go na okres 3 (miesięcy) miesięcy na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku;

V. na podstawie art. 626 § 1 kpk, art. 627 kpk, art. 1, art. 2 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (tj. Dz. U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 z późn. zm.) zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Sopocie kwotę 90 zł (dziewięćdziesiąt złotych) tytułem wydatków oraz kwotę 180 zł (stu osiemdziesięciu złotych) tytułem opłaty.

Szukaj w serwisie


Sprawdź czy znajdujesz się w bazie wyroków

Aktualności

21-01-2013 Osądzą jeszcze raz burmistrza Bisztynka
14-03-2012 Podejrzenie to nie wyrok
14-03-2012 Prezydent bez zarzutu
01-12-2011 Burmistrz Barczewa nie jest kłamcą
01-12-2011 Handel nieuliczny
27-11-2011 Nielegalne mandaty w Kobylnicy
27-11-2011 Z aresztu do pracy
27-11-2011 Proces komendanta toruńskiej straż
27-11-2011 Urzędnicy z Chorzowa okradali miasto
27-11-2011 Śledztwo ws. prezydenta Radomia umorzone