WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

18-08-2011 r.

Sąd Rejonowy w Sopocie, II Wydział Karny
po rozpoznaniu dnia 18-08-2011 r.
sprawy
D***** G*********
urodzonego 14.12.xxxx r. w Lęborku
syna Jacka i Kazimiery zd. N*********

 

oskarżonego o to. że:

w dniu 7 listopada 2010 r. w Sopocie znajdując się w. stanie nietrzeźwości- przy zawartości alkoholu o stężeniu 0 65 mg/dm3 wydychanego powietrza- prowadził pojazd mechaniczny, samochód marki mercedes 220 nr rej. ********

tj. o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k.orzeka

I.   Oskarżonego uznaje za winnego zarzuconego mu czynu, który kwalifikuje jako czyn z art. 178a § 1 k.k. i skazując go za ten czyn, na mocy art 178a § 1 k.k. w zw. z art. 37 k.k.i art. 33 § 1, 2 i 3 wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.

II.  Na podstawie art. 69 § 1 k.k. i art. 70 § 1 pkt 1 k.k. warunkowo zawiesza wykonanie w/w kary pozbawienia wolności na okres próby wynoszący 2 (dwa) lata.

III.  Na podstawie art. 71 § 1 kk, art. 33 § 1, 2 i 3 k.k. wymierza oskarżonemu karę grzywny w wysokości 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) złotych każda stawka.

IV. Na podstawie art. 42 § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów przez okres 2 (dwóch) lat.

V.  Na podstawie art. 50 k.k. orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go przez okres 3 (trzech) miesięcy na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i Komendy Miejskiej Policji w Sopocie.

VI.  Na podstawie art. 49 § 2 k.k. orzeka od oskarżonego na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Ofiar Wypadków „SALVE VITAE" z siedzibą w Gdyni ul. Kaczeńcowa 41 81-575 nr 37 1090 1102 000000010182 1016 BZWBK świadczenie pieniężne w kwocie 300,00 (trzystu) złotych.

VI. Na podstawie art. 626 § 1 k.p.k., art. 627 k.p.k., art. 1, art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (t.jędn.Dz. U.':z 1983 roku; nr 49, póz. 223 z późn. zm.) zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Sopocie kwotę 448,52 (czterystu czterdziestu ośmiu złotych 52/100) złotych tytułem wydatków oraz tytułem opłaty kwotę 220 (dwustu dwudziestu) złotych.

Szukaj w serwisie


Sprawdź czy znajdujesz się w bazie wyroków

Aktualności

21-01-2013 Osądzą jeszcze raz burmistrza Bisztynka
14-03-2012 Podejrzenie to nie wyrok
14-03-2012 Prezydent bez zarzutu
01-12-2011 Burmistrz Barczewa nie jest kłamcą
01-12-2011 Handel nieuliczny
27-11-2011 Nielegalne mandaty w Kobylnicy
27-11-2011 Z aresztu do pracy
27-11-2011 Proces komendanta toruńskiej straż
27-11-2011 Urzędnicy z Chorzowa okradali miasto
27-11-2011 Śledztwo ws. prezydenta Radomia umorzone