WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

05-05-2011 r.

Sąd Rejonowy w Sopocie, II Wydział Karny
po rozpoznaniu dnia 05-05-2011 r.
sprawy
P***** B***********
urodzonego 24.05.xxxx r. w Gdyni
syna Andrzeja i Krystyny

 

oskarżonego o to, że:

w dniu 30 grudnia 2010 r. w Sopocie znajdując się w stanie nietrzeźwości przy zawartości alkoholu o stężeniu 0,30 mg/dm3   wydychanego   powietrza   prowadził      pojazd   mechaniczny samochód m-ki VW POLO o nr rej. ********

tj. o przestępstwo z art. 178 a § 1 kkorzeka

I. oskarżonego uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu oskarżeniem czynu i za to na podstawie art. 178 a § 1 kk, art. 34 §1 i 2 kk, art.35 §1 kk skazuje go na karę 8 (ośmiu) miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 (czterdziestu) godzin w stosunku miesięcznym,

II. podstawie art. 42 § 2 kk, art. 43 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym przez okres roku,

III. na podstawie art. 50 kk orzeka wobec oskarżonego podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na okres 4 (czterech) miesięcy na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Sopocie,

IV. na podstawie art. 626 kpk, art. 627 kpk, art. 1, art. 2 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz.U. z 1983 r., nr 49, poz.223 ze zm.) zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty procesu w kwocie 673,52 zł (sześćset siedemdziesiąt trzy złote i 52/100), w tym opłatę w kwocie 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych).

Szukaj w serwisie


Sprawdź czy znajdujesz się w bazie wyroków

Aktualności

21-01-2013 Osądzą jeszcze raz burmistrza Bisztynka
14-03-2012 Podejrzenie to nie wyrok
14-03-2012 Prezydent bez zarzutu
01-12-2011 Burmistrz Barczewa nie jest kłamcą
01-12-2011 Handel nieuliczny
27-11-2011 Nielegalne mandaty w Kobylnicy
27-11-2011 Z aresztu do pracy
27-11-2011 Proces komendanta toruńskiej straż
27-11-2011 Urzędnicy z Chorzowa okradali miasto
27-11-2011 Śledztwo ws. prezydenta Radomia umorzone