WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

31-08-2011 r.

Sąd Rejonowy w Sopocie, II Wydział Karny
po rozpoznaniu dnia 31-08-2011 r.
sprawy
T****** S*****
urodzonego 05.03.xxxx r. w Gdyni
Krzysztofa i Marioli zd. U*****

 

oskarżonego o to, że:

w dniu 16 kwietnia 2011 roku w Sopocie znajdując się w stanie nietrzeźwości- przy zawartości alkoholu o stężeniu 0,47 mg/dm3 wydychanego powietrza - prowadził pojazd mechaniczny, samochód m-ki Peugeot 206 o nr rej. ********

tj. o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k.orzeka

I. Oskarżonego uznaje za winnego zarzuconego mu czynu, który kwalifikuje jako czyn z art. 178a § 1 k.k. i skazując go za ten czyn, na mocy art. 178a § 1 k.k. w zw. z art. 37 k.k. wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.

II. Na podstawie art. 69 § 1 k.k. i art. 70 § 1 pkt 1 k.k. warunkowo zawiesza wykonanie w/w kary pozbawienia wolności na okres próby wynoszący 2 (dwa) lata.

III. Na podstawie art. 42 § 2 k.k. w zw. z art. 43 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego środek kamy w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów przez okres 1 (jednego) roku.

IV.  Na mocy art. 63 § 2 kk na poczet orzeczonego środka karnego w postać zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów zalicza oskarżonemu okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 16 kwietnia 2011 r. do dnia 31 sierpnia 2011 r.

V.  Na podstawie art. 50 k.k. orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go przez okres 6 (sześciu) miesięcy na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i Komendy Miejskiej Policji w Sopocie.

VI. Na podstawie art. 49 § 2 k.k. w zw. z art. 39 p-kt 7 kk orzeka od oskarżonego na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Ofiar Wypadków „SALVE VITAE" z siedzibą w Gdyni ul. Kaczeńcowa 41 81-575 nr 37 1090 1102 000000010182 1016 BZWBK świadczenie pieniężne w kwocie 300 (trzystu) złotych.

VII.Na podstawie art. 71 § 1 k.k. i art. 33§ 1 i 3 kk wymierza oskarżonemu
na karę grzywny w wymiarze 30 (trzydziestu) stawek dziennych po 10 (dziesięć) złotych każda.

VIII. Na podstawie art. 626 § 1 k.p.k., art. 627 k.p.k., art. 1, art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (t. jedn. Dz. U. z 1983 roku, nr 49, poz. 223 z późn. zm.) zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Sopocie kwotę 90 zł tytułem wydatków oraz tytułem opłaty kwotę 180 (stu osiemdziesięciu) złotych.

Szukaj w serwisie


Sprawdź czy znajdujesz się w bazie wyroków

Aktualności

21-01-2013 Osądzą jeszcze raz burmistrza Bisztynka
14-03-2012 Podejrzenie to nie wyrok
14-03-2012 Prezydent bez zarzutu
01-12-2011 Burmistrz Barczewa nie jest kłamcą
01-12-2011 Handel nieuliczny
27-11-2011 Nielegalne mandaty w Kobylnicy
27-11-2011 Z aresztu do pracy
27-11-2011 Proces komendanta toruńskiej straż
27-11-2011 Urzędnicy z Chorzowa okradali miasto
27-11-2011 Śledztwo ws. prezydenta Radomia umorzone