WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

15-12-2010 r.

Sąd Rejonowy w Radomsku, VI Wydział Karny
po rozpoznaniu dnia 15-12-2010 r.
sprawy
K********* W***********
urodzonego 01.01.xxxx r. w Radomsku
syna Witolda i Zuzanny zd. W*********

 

oskarżonego o to, że:

w dniu 30 października 2010 roku, w miejscowości Dobryszyce, ul. Cmentarna 12, jechał po drodze publicznej, jako kierujący rowerem, będąc w stanie nietrzeźwości 0,69 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czym nie zastosował się do orzeczonych przez Sąd Rejonowy w Radomsku (sygn. akt VI K 1146/07 oraz VI K 145/09), zakazów dotyczących prowadzenia rowerów,

tj. o czyn z art. 244 kk w zw. z art. 178a § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kkorzeka


1. oskarżonego *********************** uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 244 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

2. na podstawie art. 69 § 1 kk i art. 70 § 1 pkt 1 kk warunkowo zawiesza wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego *********************** kary pozbawienia wolności na okres próby lat 2 (dwóch);

3. na podstawie art. 71 § 1 kk wymierza oskarżonemu Kazimierzowi Witkowskiemu karę 100 (stu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych;

4. na podstawie art. 42 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego *********************** środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego co do wszystkich kategorii pojazdów na okres 5 (pięciu) lat;

5. na podstawie art. 42 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego *********************** środek karny w postaci zakazu prowadzenia rowerów po drogach publicznych i w strefie zamieszkania na okres 5 (pięciu) lat;

6. na podstawie art. 49 § 2 kk orzeka od oskarżonego *********************** środek karny w postaci świadczenia pieniężnego w kwocie 100 (stu) złotych na rzecz PCK Zarząd Główny w Warszawie, z przeznaczeniem na cel bezpośrednio związany z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych;

7. na podstawie art. 50 kk orzeka wobec oskarżonego *********************** środek karny w postaci obowiązku podania wyroku do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jego treści na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Radomsku przez okres 1 (jednego) miesiąca;

8. zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych.

Szukaj w serwisie


Sprawdź czy znajdujesz się w bazie wyroków

Aktualności

21-01-2013 Osądzą jeszcze raz burmistrza Bisztynka
14-03-2012 Podejrzenie to nie wyrok
14-03-2012 Prezydent bez zarzutu
01-12-2011 Burmistrz Barczewa nie jest kłamcą
01-12-2011 Handel nieuliczny
27-11-2011 Nielegalne mandaty w Kobylnicy
27-11-2011 Z aresztu do pracy
27-11-2011 Proces komendanta toruńskiej straż
27-11-2011 Urzędnicy z Chorzowa okradali miasto
27-11-2011 Śledztwo ws. prezydenta Radomia umorzone