WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

18-12-2012 r.

Sąd Rejonowy w Radomsku, VI Wydział Karny
po rozpoznaniu dnia 18-12-2012 r.
sprawy
A********* W****
urodzonego 16.12.xxxx r. w Częstochowie
syna Adama i Władysławy zd. F*******

oskarżonego o to, że:

w dniu 30 września 2012 r. o godz. 21:35 w Krzętowie na ul. Dolnej 47 gra. Wielgomłyny jechał jako kierujący; samochodem osobowym marki VW Vento o nr rej. ******** będąc w stanie nietrzeźwości, tj. 1,36 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu przy czym ćżynu tego dopuścił się będąc wcześniej skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 26.05.2006 r. sygn. akt VI K 359/06 za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości,

tj. o czyn z art. 178a § 4 kkorzeka

1.   oskarżonego **************** uznaje za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu, z tązmianąjego opisu, że ustala, ze oskarżony dopuścił się jego o godzinie 21:35 i wcześniej był prawomocnie skazany wyrokiem w sprawie VI K 359/06 i za to na podstawie art. 178 a § 4 kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

2.   na podstawie art. 69 § 1 i 4 kk w zw z art. 70 § 1 pkt 1 kk warunkowo zawiesza wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego **************** kary pozbawienia wolności na okres próby lat 3 (trzech);

3.   na podstawie art. 71 § 1 kk wymierza oskarżonemu Arkadiuszowi Warot karę 150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) złotych;

4.   na podstawie art. 42 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego **************** środek kamy w postaci zakazu prowadzenia pojażdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego, co do wszystkich Kategorii pojazdów na okres 4 (czterech) lat;

5.   na podstawie art. 49 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego **************** środek kamy w postaci świadczenia pieniężnego w kwocie 200 (dwustu) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

6.   na podstawie art. 63 § 2 kk zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 30 września 2012 r.;

7.   na podstawie art. 50 kk orzeka wobec oskarżonego **************** środek karny w postaci obowiązku podania wyroku do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie jego treści na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Radomsku przez okres 1 (jednego) miesiąca;

8.   wymierza oskarżonemu 330 (trzysta trzydzieści) złotych tytułem opłaty i zasądza od niego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 90 (dziewięćdziesiąt) tytułem obowiązku zwrotu wydatków postępowania.
 

Szukaj w serwisie


Sprawdź czy znajdujesz się w bazie wyroków

Aktualności

21-01-2013 Osądzą jeszcze raz burmistrza Bisztynka
14-03-2012 Podejrzenie to nie wyrok
14-03-2012 Prezydent bez zarzutu
01-12-2011 Burmistrz Barczewa nie jest kłamcą
01-12-2011 Handel nieuliczny
27-11-2011 Nielegalne mandaty w Kobylnicy
27-11-2011 Z aresztu do pracy
27-11-2011 Proces komendanta toruńskiej straż
27-11-2011 Urzędnicy z Chorzowa okradali miasto
27-11-2011 Śledztwo ws. prezydenta Radomia umorzone