WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

03-08-2012 r.

Sąd Rejonowy w Radomsku, VI Wydział Karny
po rozpoznaniu dnia 03-08-2012 r.
sprawy
K********* M******
urodzonego 23.11.xxxx r. w Tomaszowie Mazowieckim
syna Mieczysława i Janiny zd. K*****

oskarżonego o to, że:

w dniu 25 października 2011 r. o godz. 22:55 w miejscowości Dąbrowa gm. Kamieńsk, na drodze K-1 (418,6 km), jadąc w kierunku Częstochowy jako kierujący samochodem ciężarowym marki DAF nr rej. ******** wraz z naczepą o nr rej. ******** nie prowadząc należytej obserwacji pola jazdy oraz nie zachowując szczególnej ostrożności podczas zmiany pasa ruchu (wjazdu na pobocze) potrącił idących pasem awaryjnym w kamizelkach odblaskowych pieszych M****** P***** i P***** M******, w wyniku czego M***** P***** doznał obrażeń ciała w postaci wielokrotnego złamania kości pokrywy i podstawy czaszki, seryjnego złamania żeber po obu stronach z przemieszczeniem i rozerwaniem rdzenia przedłużonego, wybroczyn do mózgu, krwi w jamach opłucnych, wielokrotnego pęknięcia wątroby, krwi w jamie brzusznej, wylewów do kreski jelita cienkiego, ran otarcia na powłokach zewnętrznych, wylewów do mięśni stawu biodrowego prawego, wielokrotnego złamania nosa i żuchwy, a które to obrażenia spowodowały jego śmierć na miejscu zdarzenia, natomiast P**** M****** doznał obrażeń ciała w postaci złamania III i V kości śródstopia prawego, złamania kości bocznej goleni prawej, które to obrażenia spowodowały rozstój zdrowia na okres powyżej 7 dni, a następnie zbiegł z miejsca zdarzenia i nie udzielił pomocy pokrzywdzonym;

tj. o przestępstwo z art. 177 § 1 i 2 kk w zw. z art. 178 § 1 kk w zw. z art. 162 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kkorzeka

1. uznaje oskarżonego za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu wypełniającego znamiona określone w art. 177 § 1 i 2 kk w zw. z art. 178 § 1 kk w zw. z art. 162 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to na podstawie art. 177 § 2 kk w zw. z art. 178 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierza mu karę 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności;

2. na podstawie art. 42 § 3kk orzeka wobec oskarżonego ****************** środek kamy w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego co do wszystkich kategorii pojazdów na 10 (dziesięć) lat;

3. na podstawie art. 47 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego ****************** środek karny w postaci obowiązku zadośćuczynienia za doznaną krzywdę na rzecz M****** C***********-P***** w kwocie 6.000 (sześć tysięcy) złotych;

4. na podstawie art. 50kk orzeka wobec oskarżonego ****************** środek karny w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości poprzez publikację jego treści na stronie internetowej   Sądu Rejonowego w Radomsku przez okres 1 (jednego) miesiąca od uprawomocnienia się wyroku;

5. na podstawie art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania od dnia 25 listopada 2011 r. do dnia 03 sierpnia 2012 r. przyjmując jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie za równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

6. na podstawie art. 63 § 2kk zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 26 listopada 2011 r.;

7.  zasądza na rzecz Skarbu Państwa od oskarżonego ****************** kwotę 400 (czterysta 00/100) złotych tytułem opłaty oraz kwotę 7.000 (siedem tysięcy 00/100) złotych tytułem częściowego zwrotu wydatków, a w pozostałej części zwalnia oskarżonego od wydatków, którymi w tej części obciąża Skarb Państwa;

8.  zasądza od oskarżonego na rzecz M****** C***********-P***** 672,00 (sześćset siedemdziesiąt dwa 00/100) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Szukaj w serwisie


Sprawdź czy znajdujesz się w bazie wyroków

Aktualności

21-01-2013 Osądzą jeszcze raz burmistrza Bisztynka
14-03-2012 Podejrzenie to nie wyrok
14-03-2012 Prezydent bez zarzutu
01-12-2011 Burmistrz Barczewa nie jest kłamcą
01-12-2011 Handel nieuliczny
27-11-2011 Nielegalne mandaty w Kobylnicy
27-11-2011 Z aresztu do pracy
27-11-2011 Proces komendanta toruńskiej straż
27-11-2011 Urzędnicy z Chorzowa okradali miasto
27-11-2011 Śledztwo ws. prezydenta Radomia umorzone