WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

13-12-2012 r.

Sąd Rejonowy w Radomsku, II Wydział Karny
po rozpoznaniu dnia 13-12-2012 r.
sprawy
Z******** K**********
urodzonego 02.05.xxxx r. w Przedborze
syna Jana i Zofii zd. M*********

oskarżonego o to, że:

W dniu 21 lipca 2012 roku w Przedborzu na ul. Spacerowej 6 jechał jako kierujący rowerem po drodze publicznej będąc w stanie nietrzeźwości 1,51 o/oo alkoholu we krwi przy czym nie dostosował się do wyroku Sądu Rejonowego w Radomsku sygn. akt II K 700/11 z dnia 26 października 2011 roku zakazu prowadzenia rowerów na okres 1 roku.

tj. o czyn z art. 244 kk w zw. z art. 178a § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kkorzeka

1. uznaje oskarżonego ********************* za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu wyczerpującego dyspozycję art. 178a § 2 kk i art. 244 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to na podstawie art. 244 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierza mu karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

2. na podstawie art. 69 § 1 kk i art. 70 § 1 pkt 1 kk warunkowo zawiesza wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego ********************* kary pozbawienia wolności na okres próby 2 (dwóch) lat;

3. na podstawie art. 71 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego ********************* karę 80 (osiemdziesiąt) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) złotych;

4. na podstawie art. 42 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego ********************* środek karny w postaci zakazu prowadzenia rowerów po drogach publicznych, w strefie ruchu i w strefie zamieszkania na okres 4 (czterech) lat;

5. na podstawie art. 49 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego ********************* środek karny w postaci świadczenia pieniężnego w kwocie 50 (pięćdziesiąt) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

6. na podstawie art. 50 kk orzeka wobec oskarżonego ********************* środek karny w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Sądu Rejonowego w Radomsku przez okres 1 (jednego) miesiąca;

7. zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych, które przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.
 

Szukaj w serwisie


Sprawdź czy znajdujesz się w bazie wyroków

Aktualności

21-01-2013 Osądzą jeszcze raz burmistrza Bisztynka
14-03-2012 Podejrzenie to nie wyrok
14-03-2012 Prezydent bez zarzutu
01-12-2011 Burmistrz Barczewa nie jest kłamcą
01-12-2011 Handel nieuliczny
27-11-2011 Nielegalne mandaty w Kobylnicy
27-11-2011 Z aresztu do pracy
27-11-2011 Proces komendanta toruńskiej straż
27-11-2011 Urzędnicy z Chorzowa okradali miasto
27-11-2011 Śledztwo ws. prezydenta Radomia umorzone