WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

10-12-2009 r.

Sąd Rejonowy w Prudniku, II Wydział Karny
po rozpoznaniu dnia 10-12-2009 r.
sprawy
E******** S
urodzonego 04.12.xxxx r. w Prudniku
córki Jana i Leokadii zd. *

oskarżonej o to, że:

w dniu 10 września 2009 r. w Prudniku przy ul. Młyńskiej znęcała się w ten sposób, że kilkakrotnie kopnęła dwumiesięcznego szczeniaka rasy Yorkshire należącego do Aleksandry S, powodując długotrwałe cierpnienie zwierzęcia co wymagało specjalistycznej pomocy weterynaryjnej

tj. o przestepstwo z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierzątorzeka

1. na podstawie art. 66 § 1 kk w zw. z art. 67 § 1 kk postępowanie karne wobec oskarżonej *********** o czyn z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt opisany w części wstępej wyroku warunkowo umarza na okres próby 1 (jednego) roku;

2. na podstawie art. 67 § 3 kk w zw. z art. 39 pkt 7 kk orzeka wobec oskarżonej na rzecz Stowarzyszenia Obrona Zwierząt w Jędrzejowie kwotę 100 (stu) złotych tytułem świadczenia pieniężnego płatnego w terminie 2 (dwóch) miesięcy od uprawomocnienia się niniejszego wyroku;

3. na podstawie art. 67 § 3 kk zobowiązuje oskarżoną do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz Aleksandry S kwoty 180 złotych w terminie 2 (dwóch) miesięcy od uprawomocnienia się wyroku;

4. na podstawie art. 629 kpk w zw. z art. 627 kpk zasądza od oskarżonej na rzecz oskarżycielki posiłkowej Aleksandry S kwotę 614,88 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

5. na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy Prawo o Adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. Ryszarda Rzeszutko kwotę 614,88 zł tytułem udziału w sprawie obrońcy z urzędu;

6. na podstawie art. 624 § 1 kpk i art. 17 ust. 1 ustawy o opłatach w sprawach karnych zwalnia oskarzoną od obowiązku ponoszenia kosztów postępowania i opłat w sprawie, kosztami postępowania obciążając Skarb Państwa.

Szukaj w serwisie


Sprawdź czy znajdujesz się w bazie wyroków

Aktualności

21-01-2013 Osądzą jeszcze raz burmistrza Bisztynka
14-03-2012 Podejrzenie to nie wyrok
14-03-2012 Prezydent bez zarzutu
01-12-2011 Burmistrz Barczewa nie jest kłamcą
01-12-2011 Handel nieuliczny
27-11-2011 Nielegalne mandaty w Kobylnicy
27-11-2011 Z aresztu do pracy
27-11-2011 Proces komendanta toruńskiej straż
27-11-2011 Urzędnicy z Chorzowa okradali miasto
27-11-2011 Śledztwo ws. prezydenta Radomia umorzone