WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

13-10-2011 r.

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, II Wydział Karny
po rozpoznaniu dnia 13-10-2011 r.
sprawy
J****** H**********
urodzonego 10.08.xxxx r. w Piotrkowie Trybunalskim
syna Czesława i Emilii zd. Z***

 

oskarżonego o to, że:

 

w dniu 29 sierpnia 2010 r. około godz. 20. 20 w miejscowości Glina 33, gm. Wola Krzysztoporska woj. łódzkie kierował samochodem osobowym Daewoo Lanos nr rej. ******** będąc w stanie nietrzeźwości prowadzącym do stężenia badanie o godz. 21.01 - 1,40 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, oraz prowadzącym do stężenia o godz. 22.00 - 3,25 promila, o godz. 23.00 - 3,05 promila, o godz. 0.05 - 2,76 promila alkoholu we krwi, czym umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym

 

tj. o czyn z art. 178a § 1 kkorzeka

1. oskarżonego ******************* w ramach zarzucanego czynu uznaje za winnego tego, że: w dniu 29 sierpnia 2010 r. pomiędzy godziną 19.40 a 20.20, w miejscowości Glina 33, gm.Wola Krzysztoporska, woj. Łódzkie, kierował samochodem osobowym Daewoo Lanos nr rej. ******** będąc w znacznym stanie nietrzeźwości, z pewnością powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi, przy czym przeprowadzone następnie badania wykazały: badanie o godz. 21.01 - 1,40 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu; badanie o godz. 22.00 - 3,25 promila alkoholu we krwi badanie o godz. 23.00 - 3,05 promila alkoholu we krwi; badanie o godz. 0.05 - 2,76 promila alkoholu we krwi, czym umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przy czym wyrokiem nakazowym Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. z 30 czerwca 2006 r. sygn.akt. VIIK 605/06 był uprzednio skazany za czyn z art. 178a § 1 kk, to jest czynu wyczerpującego znamiona z art. 178a § 4 kk i za to na podstawie art. 178a § 4 kk wymierza oskarżonemu karę 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności,

 

2. na podstawie art. 69 § 1 kk, art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby lat 3 (trzech),

 

3. na podstawie art. 71 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego karę grzywny 40 (czterdzieści) stawek dziennych po 10 (dziesięć) złotych każda,

 

4. na podstawie art. 42 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego na okres 4 (czterech) lat,

 

5. na podstawie art. 49 § 2 kk orzeka świadczenie pieniężne i zobowiązuje ******************* do zapłaty kwoty 100 (sto) złotych na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia Oddział w Piotrkowie Tryb. z siedzibą w Koluszkach z przeznaczeniem na cel bezpośrednio związany z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,

 

6. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie wyciągu z wyroku na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. przez okres 1 (jednego) miesiąca,

 

7. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa tytułem zwrotu wydatków w sprawie kwotę 1.016,03 złotych (jeden tysiąc szesnaście złotych i trzy grosze), a tytułem opłaty kwotę 160 (sto sześćdziesiąt) złotych.

Szukaj w serwisie


Sprawdź czy znajdujesz się w bazie wyroków

Aktualności

21-01-2013 Osądzą jeszcze raz burmistrza Bisztynka
14-03-2012 Podejrzenie to nie wyrok
14-03-2012 Prezydent bez zarzutu
01-12-2011 Burmistrz Barczewa nie jest kłamcą
01-12-2011 Handel nieuliczny
27-11-2011 Nielegalne mandaty w Kobylnicy
27-11-2011 Z aresztu do pracy
27-11-2011 Proces komendanta toruńskiej straż
27-11-2011 Urzędnicy z Chorzowa okradali miasto
27-11-2011 Śledztwo ws. prezydenta Radomia umorzone