WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

28-03-2012 r.

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, II Wydział Karny
po rozpoznaniu dnia 28-03-2012 r.
sprawy
A**** S*******
urodzonego 26.07.xxxx r. w Krośnie Odrzańskim
córki Zbigniewa i Marii zd. D****

oskarżonej o to, że:

w dniu 3 października 2011 roku pomiędzy miejscowościami Bobrowice - Strużka, woj. lubuskiego, kierowała w ruchu lądowym samochodem osobowym marki Audi A4 o nr rej. ********, będąc w stanie nietrzeźwości o stężeniu na poziomie 3,21 promila alkoholu we krwi,

tj. o czyn z art. 178a § 1 kk
 orzeka

1.   uznaje oskarżoną za winną popełnienia zarzucanego jej czynu opisanego w części wstępnej wyroku tj. występku z art. 178a § 1 kk i za to na podstawie art. 178a § 1 kk wymierza jej karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.   na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk i art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej wobec oskarżonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres 3 (trzech) lat próby;

3.   na podstawie art. 42 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat;

4.   na podstawie art. 49 § 2 kk zasądza od oskarżonej na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym  oraz  Pomocy  Postpenitencjarnej  świadczenie  pieniężne w kwocie 600 (sześćset) złotych;

5.   na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie jego treści na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze przez okres 14 (czternastu) dni;

6.   na podstawie art. 63 § 2 kk zalicza oskarżonej na poczet zakazu orzeczonego w pkt 3 wyroku okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 03 października 2011r. do dnia 28 marca 2012r. i nadal;

7.  na podstawie art. 624 § 1 kpk i art. 17 ust 1 i 2 ustawy o opłatach w sprawach karnych zwalnia oskarżoną od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych w tym opłaty.
 

Szukaj w serwisie


Sprawdź czy znajdujesz się w bazie wyroków

Aktualności

21-01-2013 Osądzą jeszcze raz burmistrza Bisztynka
14-03-2012 Podejrzenie to nie wyrok
14-03-2012 Prezydent bez zarzutu
01-12-2011 Burmistrz Barczewa nie jest kłamcą
01-12-2011 Handel nieuliczny
27-11-2011 Nielegalne mandaty w Kobylnicy
27-11-2011 Z aresztu do pracy
27-11-2011 Proces komendanta toruńskiej straż
27-11-2011 Urzędnicy z Chorzowa okradali miasto
27-11-2011 Śledztwo ws. prezydenta Radomia umorzone