WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

18-08-2010 r.

Sąd Rejonowy w Kluczborku, II Wydział Karny
po rozpoznaniu dnia 18-08-2010 r.
sprawy
J********* P****
urodzonego 18.11.xxxx r. w Opolu
syna Bogdana i Janiny zd. W*****

 

oskarżonego o to, że:

w dniu 13 czerwca 2010 r. w Dąbrówce Dolnej, woj. opolskie kierował rowerem po drodze publicznej będąc w stanie nietrzeźwości 1,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu wbrew orzeczonemu przez Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział II Karny środkowi karnemu zakazującemu kierowanie pojazdami mechanicznymi jednośladowymi i rowerami na okres 3 lat sygn. akt II K 1317/10 z dnia 22.02.2010 r. oraz wbrew orzeczonemu przez Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział II Karny środkowi karnemu zakazującemu kierowanie pojazdami mechanicznymi jednośladowymi i rowerami na okres 3 lat sygn. akt II K 705/09 z dnia 29.11.2009 r.
 
tj. o przestępstwo z art. 178 a § 2 kk i art. 244 kk w zw. z art. 11 § 2 kkorzeka


I. uznaje oskarżonego **************** za winnego popełnienia czynu opisanego w części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 178a § 2 kk i art. 244 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to na podstawie art. 244 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II. na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk i art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności wobec oskarżonego **************** warunkowo zawiesza na okres próby 4 (czterech) lat;

III. na podstawie art. 42 § 1 i 2 kk i art. 43 § 1 pkt 1 kk orzeka wobec oskarżonego **************** środek karny w postaci zakazu prowadzenia jednośladowych pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 3 (trzech) lat;

IV. na podstawie art. 72 § 1 pkt 5 kk zobowiązuje oskarżonego **************** w okresie próby do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu;

V. na podstawie art. 49 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego **************** świadczenie pieniężne w wysokości 500,- zł (pięćset złotych) na rzecz Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. - Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Namysłowie;

VI. na podstawie art. 50 kk orzeka wobec oskarżonego **************** środek karny w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie sentencji wyroku na stronie internetowej KPP w Namysłowie na okres 1 (jednego) miesiąca;

VII. na podstawie art. 627 kpk i art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego **************** na rzecz Skarbu Państwa koszty procesu, w tym wymierza mu opłatę w kwocie 120,- zł.

Szukaj w serwisie


Sprawdź czy znajdujesz się w bazie wyroków

Aktualności

21-01-2013 Osądzą jeszcze raz burmistrza Bisztynka
14-03-2012 Podejrzenie to nie wyrok
14-03-2012 Prezydent bez zarzutu
01-12-2011 Burmistrz Barczewa nie jest kłamcą
01-12-2011 Handel nieuliczny
27-11-2011 Nielegalne mandaty w Kobylnicy
27-11-2011 Z aresztu do pracy
27-11-2011 Proces komendanta toruńskiej straż
27-11-2011 Urzędnicy z Chorzowa okradali miasto
27-11-2011 Śledztwo ws. prezydenta Radomia umorzone