WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

18-08-2010 r.

Sąd Rejonowy w Kluczborku, II Wydział Karny
po rozpoznaniu dnia 18-08-2010 r.
sprawy
J****** K***
urodzonego 10.04.xxxx r. w Kanicach Starych
syna Andrzeja i Heleny zd. G**********

 

oskarżonego o to, że:

w dniu 29 kwietnia 2010 r. w Namysłowie, woj. opolskie kierował rowerem po drodze publicznej znajdując się w stanie nietrzeźwości (1,08 mg alkoholu w jednym decymetrze sześciennym wydychanego powietrza), naruszając jednocześnie prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Kluczborku, Sądu Grodzkiego w Namysłowie z dnia 28 maja 2008 r. sygn. akt VII K 99/08 orzekający środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych jednośladowych i rowerów na okres dwóch lat oraz prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Kluczborku Sądu Grodzkiego w Namysłowie z dnia 31 lipca 2008 r. sygn. akt VII K 247/08 orzekający środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych jednośladowych i rowerów na okres trzech lat
 
tj. o przestępstwo z art. 178 a § 2 kk i art. 244 kk w zw. z art. 11 § 2 kkorzeka

I. uznaje oskarżonego ************ za winnego popełnienia czynu opisanego w części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 178a § 2 kk i art. 244 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to na podstawie art. 244 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierza mu karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

II. na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk i art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności wobec oskarżonego ************ warunkowo zawiesza na okres próby 4 (czterech) lat;

III. na podstawie art. 71 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego ************ karę grzywny w wysokości 40 (czterdziestu) stawek dziennych licząc dzienną stawkę grzywny za równoważną kwocie 10 zł (dziesięciu złotych);

IV. na podstawie art. 42 § 1 i 2 kk i art. 43 § 1 pkt 1 kk orzeka wobec oskarżonego ************ środek karny w postaci zakazu prowadzenia jednośladowych pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 2 (dwóch) lat;

V. na podstawie art. 72 § 1 pkt 5 kk zobowiązuje oskarżonego ************ w okresie próby do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu;

VI. na podstawie art. 73 § 1 kk oddaje oskarżonego ************ w okresie próby pod dozór kuratora sądowego;

VII. na podstawie art. 49 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego ************ świadczenie pieniężne w wysokości 400,- zł (czterystu złotych) na rzecz Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. - Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Namysłowie;

VIII. na podstawie art. 50 kk orzeka wobec oskarżonego ************ środek karny w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie sentencji wyroku na stronie internetowej KPP w Namysłowie na okres 1 (jednego) miesiąca;

IX. na podstawie art. 627 kpk i art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego ************ na rzecz Skarbu Państwa koszty procesu, w tym wymierza mu opłatę w kwocie 160,- zł.

Szukaj w serwisie


Sprawdź czy znajdujesz się w bazie wyroków

Aktualności

21-01-2013 Osądzą jeszcze raz burmistrza Bisztynka
14-03-2012 Podejrzenie to nie wyrok
14-03-2012 Prezydent bez zarzutu
01-12-2011 Burmistrz Barczewa nie jest kłamcą
01-12-2011 Handel nieuliczny
27-11-2011 Nielegalne mandaty w Kobylnicy
27-11-2011 Z aresztu do pracy
27-11-2011 Proces komendanta toruńskiej straż
27-11-2011 Urzędnicy z Chorzowa okradali miasto
27-11-2011 Śledztwo ws. prezydenta Radomia umorzone