WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

19-07-2010 r.

Sąd Rejonowy w Kluczborku, II Wydział Karny
po rozpoznaniu dnia 19-07-2010 r.
sprawy
M**** W********
urodzonego 21.08.xxxx r. w Tarnowie
syna Antoniego i Czesławy zd. B****

 

oskarżonego o to, że:

w dniu 13 maja 2010 r. w Namysłowie, woj, opolskie kierował rowerem po drodze publicznej, będąc w stanie nietrzeźwości 0,94 mg alkoholu w jednym decymentrze sześciennym wydychanego powietrza, naruszając jednocześnie prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Kluczborku VII Zamiejscowy Wydział Grodzki w Namysłowie z dnia 8 stycznia 2007 r., sygn. akt VII K 545/06 orzekający środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych jednośladowych i rowerów na okres 5 lat

tj. o przest. z art. 178a § 1 kk i art. 244 kk w zw. z art. 11 § 2 kkorzeka

I. uznaje oskarżonego *************** za winnego popełnienia czynu opisanego w części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 178a § 2 kk i art. 244 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to na podstawie art 244 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierza mu karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

II. na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk i art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności wobec oskarżonego warunkowo zawiesza na okres próby 3 (trzech) lat;

III. na podstawie art. 71 § 1 kk wymierza oskarżonemu karę grzywny w wysokości 20 (dwudziestu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10,- zł (dziesięciu złotych);

IV. na podstawie art. 42 § 1 i 2 kk i art. 43 § 1 pkt 1 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia jednośladowych pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 2 (dwóch) lat;

V. na podstawie art. 49 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego świadczenie pieniężne w wysokości 200,- zł (dwustu złotych) na rzecz Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Namysłowie.

VI. na podstawie art. 50 kk orzeka środek karny w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie sentencji na stronach internetowych Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie przez okres 1 (jednego) miesiąca;

VII. na podstawie art. 627 kpk i art. 2 ust. 1 pkt 1 i art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty procesu, w tym wymierza mu opłatę w kwocie 90 zł.

Szukaj w serwisie


Sprawdź czy znajdujesz się w bazie wyroków

Aktualności

21-01-2013 Osądzą jeszcze raz burmistrza Bisztynka
14-03-2012 Podejrzenie to nie wyrok
14-03-2012 Prezydent bez zarzutu
01-12-2011 Burmistrz Barczewa nie jest kłamcą
01-12-2011 Handel nieuliczny
27-11-2011 Nielegalne mandaty w Kobylnicy
27-11-2011 Z aresztu do pracy
27-11-2011 Proces komendanta toruńskiej straż
27-11-2011 Urzędnicy z Chorzowa okradali miasto
27-11-2011 Śledztwo ws. prezydenta Radomia umorzone