WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

10-05-2010 r.

Sąd Rejonowy w Kluczborku, II Wydział Karny
po rozpoznaniu dnia 10-05-2010 r.
sprawy
H****** S*****
urodzonego 15.05.xxxx r. w Opolu
syna Jana i Berty zd. E****

 

oskarżonego o to, że:

w okresie od 26 luty 2010r. do 19 marca 2010r. w Domaradzu i Fałkowicach, województwo opolskie, działając w ciągu przestępstw:

1. w dniu 26 luty 2010r. w Domaradzu, woj. opolskie, kierował rowerem po drodze publicznej będą w stanie nietrzeźwości - 09,45 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, wbrew orzeczonemu przez Sąd Rejonowy w Kluczborku Sąd Grodzki w Namysłowie środkowi karnemu zakazującemu kierowanie pojazdami mechanicznymi jednośladowymi i rowerami na okres 3 lat, sygn. akt VII K 521/07 z dnia 27.11.2007r. i wbrew orzeczonemu przez Sąd Rejonowy w Kluczborki Sąd Grodzki w Namysłowie środkowi karnemu zakazującemu kierowanie wszelkimi pojazdami mechanicznymi w ruchu lądowym i wodnym i rowerami na okres 3 lat, sygn. akt VII K 632/07 z dnia 06.02.2008r. oraz wbrew orzeczonemu przez Sąd Rejonowy w Kluczborku Sąd Grodzki w Namysłowie środkowi karnemu zakazującemu kierowanie wszelkimi pojazdami mechanicznymi w ruchu lądowym i wodnym i rowerami na okres 3 lat, sygn. akt. VII K 14/08 z dnia 12.03.2008r. przy czym zarzucanego czynu dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej sześciu miesięcy kary pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 178 a § 2 kk, którą odbywał od 11 marca 2009r. do 17 listopada 2009r. orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Kluczborku Sąd Grodzki w Namysłowie, sygn. akt VII K 521/07 z dnia 27.11.2007r. i wyrokiem sygn. akt VII K 632/07 z dnia 06.02.2008r.;

 tj. o przest. z art. 178 a § 2 kk i art. 244 kk w zw. z art. 11 § 2 przy zast. art. 64 § 1 kk

2.w dniu 19 marca 2010r. w Fałkowicach, woj. opolskie kierował rowerem po drodze publicznej, będąc w stanie nietrzeźwości - 1,00 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu wbrew orzeczonemu przez Sąd Rejonowy w Kluczborku Sąd Grodzki w Namysłowie środkowi karnemu zakazującemu kierowanie pojazdami mechanicznymi jednośladowymi i rowerami na okres 3 lat, sygn. akt VII K 521/07 z dnia 27.11.2007r. i wbrew orzeczonemu przez Sąd Rejonowy w Kluczborku Sąd Grodzki w Namysłowie środkowi karnemu zakazującemu kierowanie wszelkimi pojazdami mechanicznymi w ruchu lądowym i wodnym i rowerami na okres 3 lat, sygn. akt VII K 632/07 z dnia 06.02.2008r. oraz wbrew orzeczonemu przez Sąd Rejonowy w Kluczborku Sąd Grodzki w Namysłowie środkowi karnemu zakazującemu kierowanie wszelkimi pojazdami mechanicznymi w ruchu lądowymi wodnym i rowerami na okres 3 lat, sygn. akt. VII K 14/08 z dnia 12.03.2008r. przy czym zarzucanego czynu dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej sześciu miesięcy kary pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 178 a § 2 kk, którą odbywał od 11 marca 2009r. do 17 listopada 2009r. orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Kluczborku Sąd Grodzki w Namysłowie, sygn. akt VII K 521/07 z dnia 27.11.2007r. i wyrokiem sygn. akt VII K 632/07 z dnia 06.02.2008r.;

tj. o przestępstwo z art. 178 a § 2 kk i art. 244 kk w zw. z art. 11 § 2 kk przy zast. art. 64 § 1 kk

tj. o przestępstwo z art. 178 a § 2 kk i art. 244 kk w zw. z art. 11 § 2 kk przy zast. art. 64 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kkorzeka

I. uznaje oskarżonego ************** za winnego popełnienia czynu opisanego w części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 178 a § 2 kk i art. 244 kk w zw. z art. 11 § 2 kk przy zast. art. 64 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk i za to na podstawie art. 244 kk przy zast. art. 11 § 3 kk w zw. z art. 91 § 1 kk wymierza mu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

II. na podstawie art. 42 § 1 i 2 kk i art. 53 § 1 pkt 1 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia jednośladowych pojazdów mechanicznym oraz rowerów na okres 4 (czterech) lat;

III. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jego treści na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie przez okres 3 (trzech) miesięcy;

IV. na podstawie art. 624 § 1 kpk i art. 17 Ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych zwalnia oskarżonego w całości od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych, w tym opłaty, kosztami tymi oskarżając Skarb Państwa.

Szukaj w serwisie


Sprawdź czy znajdujesz się w bazie wyroków

Aktualności

21-01-2013 Osądzą jeszcze raz burmistrza Bisztynka
14-03-2012 Podejrzenie to nie wyrok
14-03-2012 Prezydent bez zarzutu
01-12-2011 Burmistrz Barczewa nie jest kłamcą
01-12-2011 Handel nieuliczny
27-11-2011 Nielegalne mandaty w Kobylnicy
27-11-2011 Z aresztu do pracy
27-11-2011 Proces komendanta toruńskiej straż
27-11-2011 Urzędnicy z Chorzowa okradali miasto
27-11-2011 Śledztwo ws. prezydenta Radomia umorzone