WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

09-09-2011 r.

Sąd Rejonowy w Gliwicach, IX Wydział Karny
po rozpoznaniu dnia 09-09-2011 r.
sprawy
T****** G**
urodzonego 12.02.xxxx r. w Knurowie
syna Edwarda i Stanisławy zd. P******

 

oskarżonego o to, że:

w dniu 3 czerwca 2011r. o godz. 23.55 w Knurowie na ul. Szpitalnej, będąc w stanie nietrzeźwości 1,46 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, prowadził w ruchu lądowym samochód osobowy m-ki Fiat nr rej. ********

tj. o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k.orzeka

1.   uznaje oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, czym wyczerpał znamiona występku z art. 178a § 1 k.k. i za to na mocy art. 178a § 1 k.k. wymierza mu karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

2.   na mocy art. 69 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 70 § 1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej oskarżonemu kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 2 (dwa) lata;

3.   na mocy art. 71 § 1 k.k. wymierza oskarżonemu karę grzywny w wymiarze 30 (trzydziestu) stawek dziennych, wysokość jednej stawki dziennej ustalając na kwotę 30 (trzydziestu) złotych;

4.   na mocy art. 42 § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 (czterech) lat;

5. na podstawie art. 63 § 2 k.k. zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych okres zatrzymania jego prawa jazdy od dnia 3 czerwca 2011r.;

6. na podstawie art. 49 § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci świadczenia pieniężnego w kwocie   200 (dwustu) złotych na rzecz   Stowarzyszenia Pomocy  Poszkodowanym  w  Wypadkach  i  Kolizjach  Drogowych  „Lex"  (44-100 Gliwice, ul. Dworcowa 28);

7. na mocy art.50 k.k.  orzeka podanie wyroku do publicznej    wiadomości  poprzez opublikowanie go na stronach internetowych Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach przez okres 1 (jednego) miesiąca;

8. na mocy art.627 k.p.k.  i art.2 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach   w sprawcach karnych zasądza, od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa wydatki   w  kwocie   90  (dziewięćdziesięciu)   złotych   oraz  opłatę  w   kwocie  210 (dwustu dziesięciu) złotych.

Szukaj w serwisie


Sprawdź czy znajdujesz się w bazie wyroków

Aktualności

21-01-2013 Osądzą jeszcze raz burmistrza Bisztynka
14-03-2012 Podejrzenie to nie wyrok
14-03-2012 Prezydent bez zarzutu
01-12-2011 Burmistrz Barczewa nie jest kłamcą
01-12-2011 Handel nieuliczny
27-11-2011 Nielegalne mandaty w Kobylnicy
27-11-2011 Z aresztu do pracy
27-11-2011 Proces komendanta toruńskiej straż
27-11-2011 Urzędnicy z Chorzowa okradali miasto
27-11-2011 Śledztwo ws. prezydenta Radomia umorzone