WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

14-05-2010 r.

Sąd Rejonowy w Bolesławcu, II Wydział Karny
po rozpoznaniu dnia 14-05-2010 r.
sprawy
J****** K******
urodzonego 12.08.xxxx r. w Bolesławcu
syna Władysława i Krystyny zd. C****

 

oskarżonego o to, że:

w dniu 24 maja 2009 roku w Bolesławcu na ul. II Armii Wojska Polskiego prowadził w ruchu lądowym samochód osobowy marki Opel Kadett nr rej. ********, znajdując się w stanie nietrzeźwości, ze stężeniem 2,1 promila alkoholu we krwi, tj. o przestępstwo z art. 178a§1 k.k.;

w dniu 24 maja 2009 roku w Bolesławcu na ul. II Armii Wojska Polskiego w sposób umyślny naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że kierując samochodem marki Opel Kadet nr rej. ********, będąc w stanie nietrzeźwości 2,1 promila alkoholu we krwi wykonując manewr skrętu w lewo nie dostosował prędkości i techniki jazdy w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem, który stanął prostopadle do jezdni, wskutek czego pasażer pojazdu Opel Kadett R***** P***** doznał obrażeń ciała w postaci urazu głowy, złamania kości nosowych, oraz urazu odcinka szyjnego kręgosłupa, które to obrażenia skutkowały rozstrojem zdrowia na okres powyżej siedmiu dni, po czym oddalił się z miejsca wypadku, tj. o przestępstwo z art. 177§1 k.k. w zw. z art. 178§1 k.k.orzeka

I. uznaje oskarżonego za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu opisanego w pkt. 1 części wstępnej wyroku, tj. przestępstwa z art. 178a§1 k.k. i za to na podstawie art. 178a§1 k.k. skazuje go na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II. uznaje oskarżonego za winnego tego, że w dniu 24 maja 2009 roku, w Bolesławcu, na ul. II Armii Wojska Polskiego, w sposób umyślny naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że kierując samochodem marki Opel Kadet nr rej. ********, będąc w stanie nietrzeźwości 2,1 promila alkoholu we krwi, wykonywał manewr skrętu w lewo nie dostosowując prędkości i techniki jazdy do panujących warunków drogowych, w wyniku czego utracił panowanie nad pojazdem, który stanął prostopadle do jezdni i prawą przednią częścią uderzył w przydrożny znak drogowy, wskutek czego pasażer pojazdu doznał obrażeń ciała w postaci urazu głowy, złamania kości nosowych oraz urazu odcinka szyjnego kręgosłupa, które to obrażenia skutkowały rozstrojem zdrowia na okres powyżej siedmiu dni, po czym zbiegł się z miejsca wypadku drogowego, tj. przestępstwa z art. 177§1 k.k. w zw. z art. 178§1 k.k. i za to na podstawie art. 177§1 k.k. w zw. z art. 178§1 k.k. skazuje go na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

III. na podstawie art. 85 k.k. w zw. z art. 86§1 k.k. łączy wymierzone oskarżonemu kary pozbawienia wolności za czyny opisane w pkt. I i II części dyspozytywnej wyroku i skazuje go na karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

IV. w zakresie czynu opisanego w pkt. I części dyspozytywnej wyroku, na podstawie art. 42§2 k.k., orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 4 (czterech) lat;

V. w zakresie czynu opisanego w pkt. II części dyspozytywnej wyroku, na podstawie art. 42§2 k.k., orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 4 (czterech) lat;

VI. na podstawie art. 85 k.k. w zw. z art. 86§1 k.k. w zw. z art. 90§2 k.k. łączy wymierzone oskarżonemu środki karne opisane w pkt. IV i V części dyspozytywnej wyroku i wymierza mu łączy środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 5 (pięciu) lat;

VII. w zakresie czynu opisanego w pkt. I części dyspozytywnej wyroku, na podstawie art. 49§2 k.k., orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci świadczenia pieniężnego zobowiązując go do uiszczenia na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu kwoty 500zł (pięciuset złotych);

VIII. w zakresie czynu opisanego w pkt. II części dyspozytywnej wyroku, na podstawie art. 47§3 k.k., orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci nawiązki zobowiązując go do uiszczenia na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu kwoty 500zł (pięciuset złotych);

IX. w zakresie czynu opisanego w pkt. II części dyspozytywnej wyroku, na podstawie art. 50 k.k., orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości, poprzez opublikowanie sentencji wyroku na portalu internetowym www.istotneinformacje.pl przez okres 1 (jednego) miesiąca;

X. na podstawie art. 63§1 k.k. zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 24 maja 2009r. do dnia 25 maja 2010r.;

XI. na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe, w tym na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych wymierza mu opłatę w wysokości 180zł;

Szukaj w serwisie


Sprawdź czy znajdujesz się w bazie wyroków

Aktualności

21-01-2013 Osądzą jeszcze raz burmistrza Bisztynka
14-03-2012 Podejrzenie to nie wyrok
14-03-2012 Prezydent bez zarzutu
01-12-2011 Burmistrz Barczewa nie jest kłamcą
01-12-2011 Handel nieuliczny
27-11-2011 Nielegalne mandaty w Kobylnicy
27-11-2011 Z aresztu do pracy
27-11-2011 Proces komendanta toruńskiej straż
27-11-2011 Urzędnicy z Chorzowa okradali miasto
27-11-2011 Śledztwo ws. prezydenta Radomia umorzone