WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

07-10-2011 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli, IV Wydział Karny
po rozpoznaniu dnia 07-10-2011 r.
sprawy
D******* W********
urodzonego 21.05.xxxx r. w Pułtusku
syna Edwarda i Marii zd. G******

 

oskarżonego o to, że:

I. W dniu 24.05.2011 r. w Warszawie przy ul. Leszno 9 w kierunku ui. Okopowej naruszył umyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym określone w art. 45 ust. 1 Ustawy z dn. 20.06.1997r. Prawo o Ruchu Drogowym w ten sposób, że będąc w stanie nietrzeźwości I - 0, 61 mg/l, II - 0, 74 mg/l, III - 0, 64 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu kierował rowerem po drodze publicznej

tj. o czyn z art.  178a § 2 kk.

II. W tym samym miejscu i czasie jak w pkt. 1 kierował rowerem pomimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych i jazdy rowerem przez okres 24 miesięcy od dnia 16.12.2009r. do dnia 16.12.2011 r. orzeczonego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego Warszawa Mokotów z datą uprawomocnienia się wyroku 16.12.2009r. o sygnaturze akt III K 1164/09

tj. o czyn z art. 244 kk.orzeka

I. Oskarżonego ****************** w ramach zarzucanych mu czynów uznaje za winnego tego, że w dniu 24.05.2011 r. w Warszawie przy ul. Leszno 9 w kierunku ul. Okopowej naruszył umyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym określone w art. 45 ust. 1 Ustawy z dn. 20.06.1997r. Prawo o Ruchu Drogowym w ten sposób, że będąc w stanie nietrzeźwości I - 0, 61 mg/l, II - 0, 74 mg/l, III - 0, 64 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu kierował rowerem po drodze publicznej nie stosując się do orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie o sygnaturze akt III K 1164/09 zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych i rowerów i za czyn ten stanowiący występek z art. 178a § 2 kk. w zb. z art. 244 kk. w zw. z art. 11 § 2 kk na podstawie powyższych przepisów skazuje go, a na podstawie art. 244 kk w zw. z art. 11 § 3 kk. wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności.

II. Na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk oraz art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia   wolności warunkowo zawiesza oskarżonemu Dariuszowi Wieczorkowi na okres 5 (pięciu) lat próby.

III. Na podstawie art. 71 § 1 kk w zw. z art. 33 § 1 i 3 kk orzeka wobec oskarżonego ****************** grzywnę w wymiarze 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 100 (sto) złotych.

IV. Na podstawie art. 73 § 1 kk oddaje oskarżonego ****************** w okresie próby pod dozór kuratora sądowego.

V. Na podstawie art. 42 § 2 kk w zw. z art. 43 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia rowerów na okres 5 (pięciu) lat.

VI. Na podstawie art. 50 kk. orzeka wobec oskarżonego ****************** środek karny w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości poprzez publikację wyroku na stronach internetowych Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przez okres 3 (trzech) miesięcy od uprawomocnienia się wyroku.

VII. Na podstawie art. 627 kpk zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 820 zł (osiemset dwadzieścia złotych) tytułem kosztów sądowych, w tym kwotę 680 zł (sześćset osiemdziesiąt złotych) tytułem opłaty.

Szukaj w serwisie


Sprawdź czy znajdujesz się w bazie wyroków

Aktualności

21-01-2013 Osądzą jeszcze raz burmistrza Bisztynka
14-03-2012 Podejrzenie to nie wyrok
14-03-2012 Prezydent bez zarzutu
01-12-2011 Burmistrz Barczewa nie jest kłamcą
01-12-2011 Handel nieuliczny
27-11-2011 Nielegalne mandaty w Kobylnicy
27-11-2011 Z aresztu do pracy
27-11-2011 Proces komendanta toruńskiej straż
27-11-2011 Urzędnicy z Chorzowa okradali miasto
27-11-2011 Śledztwo ws. prezydenta Radomia umorzone