WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

03-10-2011 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli, IV Wydział Karny
po rozpoznaniu dnia 03-10-2011 r.
sprawy
J*** R***********
urodzonego 14.11.xxxx r. w Ostrowie Mazowieckiej
syna Stanisława i Haliny zd. G***********

 

oskarżonego o to, że:

w dniu 15 czerwca 201 Ir w Warszawie na ul. Górczewskiej naruszył umyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym określone w art. 45 ust. 1 prawa o ruchu drogowym w ten sposób, że znajdując się w stanie nietrzeźwości (I - 0,56 mg/l i II - 0,58 mg/l, III - 0,71 mg/l, IV - 0,64 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu) kierował rowerem

tj. o przestępstwo określone w art. 178a § 2 kkorzeka

1. Oskarżonego ***************** uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu określonego w art. 178a § 2 kk i za to na mocy art. 178a § 2 kk skazuje go i wymierza karę 6 (sześć) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne wskazane przez sąd w wymiarze 20 (dwadzieścia) godzin w stosunku miesięcznym;

2. Na mocy art. 42 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego tytułem środka zapobiegawczego zakaz prowadzenia rowerów na okres 3 (trzy) lata;

3. na mocy art. 50 kk orzeka podanie wyroku do wiadomości publicznej przez okres 6 (sześć) miesięcy na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji;

4. Na podstawie art. 626 § 1 kpk zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 90 (dziewięćdziesiąt) złotych tytułem kosztów postępowania i kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem opłaty.

Szukaj w serwisie


Sprawdź czy znajdujesz się w bazie wyroków

Aktualności

21-01-2013 Osądzą jeszcze raz burmistrza Bisztynka
14-03-2012 Podejrzenie to nie wyrok
14-03-2012 Prezydent bez zarzutu
01-12-2011 Burmistrz Barczewa nie jest kłamcą
01-12-2011 Handel nieuliczny
27-11-2011 Nielegalne mandaty w Kobylnicy
27-11-2011 Z aresztu do pracy
27-11-2011 Proces komendanta toruńskiej straż
27-11-2011 Urzędnicy z Chorzowa okradali miasto
27-11-2011 Śledztwo ws. prezydenta Radomia umorzone