WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

14-10-2011 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli, IV Wydział Karny
po rozpoznaniu dnia 14-10-2011 r.
sprawy
******* C******* W*******
urodzonego 21.02.xxxx r. w Tarnobrzegu
syna Waldemara i Jolanty zd. R*****

 

oskarżonego o to, że:

w dniu 19 marca 201 Ir w Warszawie przy ul. Prostej róg ul. Żelaznej naruszył umyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym określone w art. 45 ust. 1 ustawy z dn. 20.06.1997r. prawa o ruchu drogowym w ten sposób, że będąc w stanie nietrzeźwości I - 0,82 mg/l, II - 0,80 mg/l, III - 0,40 mg/l, IV - 0,41 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu prowadził samochód marki Ford Fiesta o nr rej. ********

tj. o czyn z art. 178a § 1 kkorzeka


1.    Oskarżonego ************************** uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu określonego w art. 178a § 1 kk i za to na mocy art. 178a § 1 kk skazuje go i wymierza karę 8 (osiem) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne wskazane przez sąd w wymiarze 20 (dwadzieścia) godzin w stosunku miesięcznym;

2.   Na mocy art. 42 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego tytułem środka zapobiegawczego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzy) lata;

3.   Na mocy art. 49 § 2 kk wymierza oskarżonemu środek karny w postaci świadczenia pieniężnego w wysokości 500 (pięćset) złotych na rzecz Stowarzyszenia Rehabilitacja Pomocy Dzieciom i Osobom Pokrzywdzonym w Wypadkach Komunikacyjnych siedziba Warszawa ul. Białostocka 24/114, numer konta bankowego Lukas Bank 0419401076302712250000000;

4.    na mocy art. 50 kk orzeka podanie wyroku do wiadomości publicznej przez okres 6 (sześć) miesięcy na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji;

5.    Na mocy art. 63 § 2 kk na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych zalicza oskarżonemu okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 19 marca 2011r. do dnia wydania wyroku tj. 14 października 2011r.;

6.   Na podstawie art. 626 § 1 kpk zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 110 (sto dziesięć) złotych tytułem kosztów postępowania i kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem opłaty.

Szukaj w serwisie


Sprawdź czy znajdujesz się w bazie wyroków

Aktualności

21-01-2013 Osądzą jeszcze raz burmistrza Bisztynka
14-03-2012 Podejrzenie to nie wyrok
14-03-2012 Prezydent bez zarzutu
01-12-2011 Burmistrz Barczewa nie jest kłamcą
01-12-2011 Handel nieuliczny
27-11-2011 Nielegalne mandaty w Kobylnicy
27-11-2011 Z aresztu do pracy
27-11-2011 Proces komendanta toruńskiej straż
27-11-2011 Urzędnicy z Chorzowa okradali miasto
27-11-2011 Śledztwo ws. prezydenta Radomia umorzone