WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

19-10-2011 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli, IV Wydział Karny
po rozpoznaniu dnia 19-10-2011 r.
sprawy
P***** J*** T**********
urodzonego 03.02.xxxx r. w Warszawie
syna Jana i Wandy zd. R******

 

oskarżonego o to, że:

W dniu 10 lipca 20Tir. w Warszawie przy ul. Chłodnej naruszył umyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym określone-w art. 45 ust. 1 Ustawy z dn. 20.06.1997r. Prawo o Ruchu Drogowym w ten sposób, że będąc w stanie nietrzeźwości I - 0, 80 mg/l, II -0, 80 mg/l, III - 0, 80 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu prowadził motorower marki Malatti o nr rej. ********

tj. o czyn z art.   178a§1kk.orzeka

I. Oskarżonego uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu stanowiącego występek z art. 178a § 1 kk i za czyn ten na podstawie art. 178a § 1 kk skazuje go, a na podstawie art. 178 a § 1 k.k. w zw. z art. 33 § 1 i 3 kk wymierza mu karę 30 (trzydziestu) stawek dziennych grzywny określając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 40 (czterdziestu) złotych;

II. Na podstawie art. 42 § 2 kk w zw. z art. 43 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 (dwóch) lat;

III. Na podstawie art. 50 kk. orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości poprzez publikację wyroku na stronach internetowych Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przez okres 3 (trzech) miesięcy od uprawomocnienia się wyroku;

IV. Na podstawie art. 627 kpk zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 230 zł (dwieście trzydzieści złotych) tytułem kosztów sądowych, w tym kwotę 120 zł (sto dwadzieścia złotych) tytułem opłaty.

Szukaj w serwisie


Sprawdź czy znajdujesz się w bazie wyroków

Aktualności

21-01-2013 Osądzą jeszcze raz burmistrza Bisztynka
14-03-2012 Podejrzenie to nie wyrok
14-03-2012 Prezydent bez zarzutu
01-12-2011 Burmistrz Barczewa nie jest kłamcą
01-12-2011 Handel nieuliczny
27-11-2011 Nielegalne mandaty w Kobylnicy
27-11-2011 Z aresztu do pracy
27-11-2011 Proces komendanta toruńskiej straż
27-11-2011 Urzędnicy z Chorzowa okradali miasto
27-11-2011 Śledztwo ws. prezydenta Radomia umorzone