WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

20-10-2011 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli, III Wydział Karny
po rozpoznaniu dnia 20-10-2011 r.
sprawy
R****** G********
urodzonego 16.05.xxxx r. w Pruszkowie
syna Krzysztofa i Anny zd. S*****

 

oskarżonego o to, że:

w dniu 18.09.2010 r. w Warszawie naruszył umyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym określone w art. 45 ust. 1 Prawa o Ruchu Drogowym w ten sposób, że będąc się w stanie nietrzeźwości (I badanie 0,75 mg/l, II badanie — 0,72 mg/l badanie przeprowadzone urządzeniem Alkometr A 2.0) kierował samochodem Mercedes 124 o nr rej. ******** po ul. Połczyńskiej, przy czym czynu tego dopuścił się w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie sygn. akt II K 1065/02 z dnia 11 kwietnia 2005 r. zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 10 lat — wyrok uprawomocnił się dnia 19.04.2005 r. oraz orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie sygn. akt V K 1119/10 z dnia 6 sierpnia 2010 r. zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 7 lat — wyrok uprawomocnił się dnia 14.08.2010 r.

tj. o czyn z art. 178a§1 i 4 k.k. w zb. z art. 244 k.k. wzw. z art. 11§2 k.k.orzeka

I. oskarżonego ***************** uznaje za winnego tego, że w dniu 18.09.2010 r. w Warszawie naruszył umyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym określone w art. 45 ust. 1 Prawa o Ruchu Drogowym w ten sposób, że znajdując się w stanie nietrzeźwości (I badanie 0,75 mg/1, II badanie — 0,72 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu) kierował samochodem Mercedes 124 o nr rej. ******** po ul. Połczyńskiej, przy czym czynu tego dopuścił się będąc już wcześniej dwukrotnie prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości (wyrokiem Sądu Rejonowego w Pruszkowie z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie o sygn. akt V K 980/03, który uprawomocnił się w dniu 16 lutego 2004 r. i wyrokiem Sądu Rejonowego w Pruszkowie z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie o sygn. akt V K 1119/10, który uprawomocnił się 14 sierpnia 2010 r.) oraz nie stosując się do orzeczonego przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów, to jest w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwa wyrokami: Sądu Rejonowego w Pruszkowie z dnia 11 kwietnia 2005 r. o sygn. akt II K 1065/02 (data uprawomocnienia: 19.04.2005 r.) i Sądu Rejonowego w Pruszkowie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o sygn. akt V K 1119/10 (data uprawomocnienia: 14.08.2010 r.), to jest popełnienia czynu wyczerpującego dyspozycję art. 178a§4 k.k. w zw. z art. 178a§1 k.k. w zb. z art. 244 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. i za to na podstawie powołanych przepisów skazuje go, a na mocy art. 178a§4 k.k. w zw. z art. 11 §3 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II. na podstawie art. 62 k.k. orzeka, że kara pozbawienia wolności wymierzona w punkcie I ma być wykonywana w systemie terapeutycznym;

III. na podstawie art. 42§2 k.k. w zw. z art. 43§1 k.k. orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 10 (dziesięciu) lat;

IV. na podstawie art. 63§1 k.k. zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniu 18 i 19 września 2010 r. z zaokrągleniem do pełnych dni przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równy jest jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

V. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata Elżbiety K******—T****** kwotę 720 (siedemset dwadzieścia) zl plus podatek VAT tytułem wynagrodzenia za obronę oskarżonego sprawowaną z urzędu;

VI. na podstawie art. 624§1 k.p.k. zwalnia oskarżonego z obowiązku zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych, określając, że wchodzące w ich skład wydatki ponosi Skarb Państwa;

VII. na podstawie art. 50 k.k. orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na internetowej Komendy Stołecznej Policji przez okres 1 (jednego) roku.

Szukaj w serwisie


Sprawdź czy znajdujesz się w bazie wyroków

Aktualności

21-01-2013 Osądzą jeszcze raz burmistrza Bisztynka
14-03-2012 Podejrzenie to nie wyrok
14-03-2012 Prezydent bez zarzutu
01-12-2011 Burmistrz Barczewa nie jest kłamcą
01-12-2011 Handel nieuliczny
27-11-2011 Nielegalne mandaty w Kobylnicy
27-11-2011 Z aresztu do pracy
27-11-2011 Proces komendanta toruńskiej straż
27-11-2011 Urzędnicy z Chorzowa okradali miasto
27-11-2011 Śledztwo ws. prezydenta Radomia umorzone