WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

03-11-2011 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli, III Wydział Karny
po rozpoznaniu dnia 03-11-2011 r.
sprawy
P***** W*************
urodzonego 23.03.xxxx r. w Wołominie
syna Jana i Teresy zd. B********

 

oskarżonego o to, że:

w dniu 24 lipca 2011 roku w Warszawie umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, określone w art. 45 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym w ten sposób, że bQdąc w stanie nietrzeźwości (I badanie 1,29 mg/l, II badanie - 1,39 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu - badanie przeprowadzone urządzeniem Alkometr) kierował samochodem osobowym marki VW Golf o nr rej. ********1 po ulicy Rejonowej,

tj. o czyn z art. 178a § 1 k.k.orzeka

I. Oskarżonego uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu Wyczerpującego dyspozycję art. 178a§1 kk, z tym że dodatkowo ustala, iż oskarżony prowadził pojazd mechaniczny w ruchu lądowym i za to na podstawie powołanego przepisu skazuje go i wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II. na podstawie art. 69 § 1. i 2 kk w zw. z art. 70 § 1 p. 1 kk wykonanie wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 3 (trzy) lata;

III. na podstawie art. 42§2 kk w zw. z art. 43§1 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat;

IV. na podstawie art. 49 § 2 kk orzeka od oskarżonego na rzecz Fundacji św. Krzysztofa Pomoc Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Samochodowych, ul. Św. Antoniego 8, 50-073 Wrocław, konto: BIG Bank Gdański S.A. 49-1160-2202-0000-0000-3122-3834 świadczenie pieniężne w kwocie 600 (sześćset) złotych;

V. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na
stronie internetowej KSP;    

VI.na podstawie art 627 kpk zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 200
(dwieście) złotych;

VII. na podstawie art. 624 § 1 kpk w pozostałej części zwalnia oskarżonego od poniesienia kosztów sądowych.

Szukaj w serwisie


Sprawdź czy znajdujesz się w bazie wyroków

Aktualności

21-01-2013 Osądzą jeszcze raz burmistrza Bisztynka
14-03-2012 Podejrzenie to nie wyrok
14-03-2012 Prezydent bez zarzutu
01-12-2011 Burmistrz Barczewa nie jest kłamcą
01-12-2011 Handel nieuliczny
27-11-2011 Nielegalne mandaty w Kobylnicy
27-11-2011 Z aresztu do pracy
27-11-2011 Proces komendanta toruńskiej straż
27-11-2011 Urzędnicy z Chorzowa okradali miasto
27-11-2011 Śledztwo ws. prezydenta Radomia umorzone