WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

04-10-2011 r.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, IV Wydział Karny
po rozpoznaniu dnia 04-10-2011 r.
sprawy
M******* Z**************
urodzonego 21.01.xxxx r. w Warszawie
syna Sylwestra i Wiesławy zd. R***********

 

oskarżonego o to, że:

w dniu  18 kwietnia 2011 r. w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej  1920r. umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym określone w art. 45 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym w ten sposób, iż prowadził pojazd marki Toyota Avensis nr rej. ******** w ruchu lądowym będąc w stanie nietrzeźwości I badanie 1,05 mg/L II badanie - 0,95 mg/l, III badanie - 0,86 mg/l, IV badanie - 0,84 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

tj. o czyn z art. 178a § 1 kkorzeka

I.   uznaje oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 178a § 1 kk skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wymiarze 100 (sto) stawek dziennych, ustalając wysokość stawki na 50 (pięćdziesiąt) zł.

II.  na mocy art. 42 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat;

III.  na podstawie art. 63 § 2 kk na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych zalicza oskarżonemu okres rzeczywistego pozbawienia prawa jazdy od dnia 18.04.2011 r. do dnia 4.10. 2011 r.:

IV.  na podstawie art. 49 § 2 kk zobowiązuje oskarżonego do wpłaty na rzecz Społecznego Komitetu Wspierania Pomnika Szpitala „Centrum Zdrowia Dziecka", ul Miodowa 1, 00-080 Warszawa, nr konta: PKO BP S.A. XV o/Warszawa, 81 1020 1156 0000 7702 0006 4857 kwoty 500 (pięćset) zł tytułem świadczenia pieniężnego;

V.   na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jego treści na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji przez okres 6 ( sześciu) miesięcy;

VI.   zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w wysokości 590 (pięćset dziewięćdziesiąt) zł. w tym 500 (pięćset) zł. tytułem opłaty.

Szukaj w serwisie


Sprawdź czy znajdujesz się w bazie wyroków

Aktualności

21-01-2013 Osądzą jeszcze raz burmistrza Bisztynka
14-03-2012 Podejrzenie to nie wyrok
14-03-2012 Prezydent bez zarzutu
01-12-2011 Burmistrz Barczewa nie jest kłamcą
01-12-2011 Handel nieuliczny
27-11-2011 Nielegalne mandaty w Kobylnicy
27-11-2011 Z aresztu do pracy
27-11-2011 Proces komendanta toruńskiej straż
27-11-2011 Urzędnicy z Chorzowa okradali miasto
27-11-2011 Śledztwo ws. prezydenta Radomia umorzone