WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

18-10-2011 r.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, III Wydział Karny
po rozpoznaniu dnia 18-10-2011 r.
sprawy
D******* D****
urodzonego 21.05.xxxx r. w Warszawie
syna Leszka i Adeli

 

oskarżonego o to, że:

w dniu 25 czerwca 2011 roku w Warszawie przy ul. Bialobrzeska 53A umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym określone w art. 45 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym w ten sposób, że prowadził pojazd m-ki Peugeot 406 nr rej. ******** w ruchu lądowym będąc w stanie nietrzeźwości I badanie 1,07 mg/l; II badanie 1,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu z płuc,

tj. o czyn z art. 178a § 1 kkorzeka

I.  Oskarżonego uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 178a § 1 kk skazuje go na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności.

II. Na mocy art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 1 pkt 1 kk orzeczoną wobec oskarżonego karę pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres 2 (dwóch) lat próby.

III. Na mocy art. 71 § 1 kk, art. 33 § 3 kk orzeka wobec oskarżonego ************** karę grzywny w wymiarze 100 (stu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięciu) złotych.

IV. Na mocy art. 42 § 2 kk, art. 43 § 1 pkt 1 kle orzeka wobec oskarżonego ************** środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 (dwóch) lat.

V. Na mocy art. 63 § 2 kk zalicza na poczet orzeczonego wobec oskarżonego ************** w pkt IV wyroku środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych okres zatrzymania jego prawa jazdy w sprawie w dniach 25.06.2011 r. — 18.10.2011 r., przyjmując, że jeden dzień zatrzymania dokumentu równa się jednemu dniowi zakazu.

VI. Na mocy art. 49 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego ************** świadczenie pieniężne w kwocie 500 (pięciuset) złotych na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z/s przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 w Warszawie, nr rachunku bankowego 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851.

VII. Na mocy art. 50 kk orzeka wobec oskarżonego ************** środek karny w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji na okres 2 (dwóch) miesięcy od uprawomocnienia się wyroku.

VIII. Na mocy art. 627 kpk zasądza od oskarżonego kwotę 160 (stu sześćdziesięciu) złotych tytułem opłaty oraz kwotę 110 (stu dziesięciu 2łotych) tytułem pozostałych kosztów sądowych.

Szukaj w serwisie


Sprawdź czy znajdujesz się w bazie wyroków

Aktualności

21-01-2013 Osądzą jeszcze raz burmistrza Bisztynka
14-03-2012 Podejrzenie to nie wyrok
14-03-2012 Prezydent bez zarzutu
01-12-2011 Burmistrz Barczewa nie jest kłamcą
01-12-2011 Handel nieuliczny
27-11-2011 Nielegalne mandaty w Kobylnicy
27-11-2011 Z aresztu do pracy
27-11-2011 Proces komendanta toruńskiej straż
27-11-2011 Urzędnicy z Chorzowa okradali miasto
27-11-2011 Śledztwo ws. prezydenta Radomia umorzone