WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

19-10-2011 r.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, III Wydział Karny
po rozpoznaniu dnia 19-10-2011 r.
sprawy
R****** C*******
urodzonego 18.01.xxxx r. w Pruszkowie
syna Włodzimierza i Haliny zd. S********

 

oskarżonemu o to, że:

w dniu 25 kwietnia 2011 roku w Warszawie naruszył zasad}' bezpieczeństwa w ruchu lądowym określone w art. 45 ust. 1 prawa o ruchu drogowym w ten sposób, iż kierował w stanie nietrzeźwości (I badanie - 0,71 mg/l, II - 0,72 mg/l, III - 0,69 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu) samochodem marki Skoda Felicja nr rej. ********,

tj. o czyn z art. 178a § 1 kkorzeka

I. oskarżonego **************** uznaje za winnego tego, że w dniu 25 kwietnia 2011 roku w Warszawie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym określone w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym w ten sposób, iż znajdując się w stanie nietrzeźwości (I badanie 0,71 mg/l, II 0,72 mg/l, III - 0,69 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu) kierował samochodem marki Skoda Felicja nr rej. ******** w ruchu lądowym tj. popełnienia czynu wyczerpującego dyspozycję art. 178a § 1 kk i za to na podstawie art. 178a § 1 kk skazuje oskarżonego i wymierza mu karę grzywny w liczbie 150 (sto pięćdziesiąt) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na lewotę 40 (czterdziestu) złotych;

II. na podstawie art. 42 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 (dwóch) lat;

III. na podstawie art. 49 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego świadczenie pieniężne w wysokości 1000 (jednego tysiąca) zł na rzecz Społecznego Komitetu Wspierania Pomnika - Szpitala „Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie;

IV. na podstawie art. 50 kk orzeka środek karny podania wyroku do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jego odpisu na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji na okres 3 (trzech) miesięcy;

V. na podstawie art. 63 § 2 luk na poczet orzeczonego wobec oskarżonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych zalicza okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 25.04.2011 r. do dnia 19.10.2011 r.;

VI. na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet wymierzonej oskarżonemu kary grzywny zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności oskarżonego w sprawie w dniu 25.04.2011 r. przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się dwóm dziennym stawkom kary grzywny;

VII. na podstawie art 627 kpk zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 690 (sześćset dziewięćdziesiąt) złotych, w tym 600 (sześćset) złotych tytułem opłaty.

Szukaj w serwisie


Sprawdź czy znajdujesz się w bazie wyroków

Aktualności

21-01-2013 Osądzą jeszcze raz burmistrza Bisztynka
14-03-2012 Podejrzenie to nie wyrok
14-03-2012 Prezydent bez zarzutu
01-12-2011 Burmistrz Barczewa nie jest kłamcą
01-12-2011 Handel nieuliczny
27-11-2011 Nielegalne mandaty w Kobylnicy
27-11-2011 Z aresztu do pracy
27-11-2011 Proces komendanta toruńskiej straż
27-11-2011 Urzędnicy z Chorzowa okradali miasto
27-11-2011 Śledztwo ws. prezydenta Radomia umorzone