WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

19-12-2012 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, IV Wydział Karny Wykonawczy
po rozpoznaniu dnia 19-12-2012 r.
sprawy
K********* M******
urodzonego 23.11.xxxx r. w Tomaszowie Mazowieckim
syna Mieczysława i Janiny zd. K*****

oskarżonego z art. 177§ 1 i 2 kk w zw. z art. 178§ 1 kk w zw. z art. 162 § 1 kk wzw. z art. 11 § 2 kk

z powodu apelacji wniesionych przez prokuratora, pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej i
przez obrońcę oskarżonego
od wyroku Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 3 sierpnia 2012 roku sygn. akt VI K 303/12

na podstawie art. 437 § 1 kpk, art. 438 pkt. 1, 3 i 4 kpk, art. 635 kpk, art. 627 kpk, art. 624 § 1 kpk i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 z późn. zm.)orzeka

1. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:
- uzupełnia opis czynu przypisanego oskarżonemu w punkcie 1 przyjmując, że naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez oskarżonego miało charakter nieumyślny
- za podstawę prawną środka karnego  zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w punkcie 2 wyroku przyjmuje przepis art. 42 § 2 kk;
- w miejsce rozstrzygnięcia zawartego w punkcie 3 wyroku na podstawie art. 46 § 1 kk orzeka od oskarżonego ****************** na rzecz oskarżycielki posiłkowej M****** C***********-P***** kwotę 30.000 (trzydziestu tysięcy) złotych tytułem częściowego zadośćuczynienia;

2. w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

3.  zasądza od oskarżonego ****************** na rzecz oskarżycielki posiłkowej M****** C***********-P***** kwotę 504 (pięciuset czterech) złotych tytułem zwrotu wydatków poniesionych w postępowaniu odwoławczym;

4.  zwalnia oskarżonego od wydatków poniesionych przez Skarb Państwa w postępowaniu odwoławczym oraz od opłaty za drugą instancję.

Szukaj w serwisie


Sprawdź czy znajdujesz się w bazie wyroków

Aktualności

21-01-2013 Osądzą jeszcze raz burmistrza Bisztynka
14-03-2012 Podejrzenie to nie wyrok
14-03-2012 Prezydent bez zarzutu
01-12-2011 Burmistrz Barczewa nie jest kłamcą
01-12-2011 Handel nieuliczny
27-11-2011 Nielegalne mandaty w Kobylnicy
27-11-2011 Z aresztu do pracy
27-11-2011 Proces komendanta toruńskiej straż
27-11-2011 Urzędnicy z Chorzowa okradali miasto
27-11-2011 Śledztwo ws. prezydenta Radomia umorzone