WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

24-05-2005 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu, I Wydział Cywilny
po rozpoznaniu dnia 24-05-2005 r.
sprawy z powództwa P**** L***********
przeciwko
J********* T****** i A******* D*******

 

o zapłatę

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu
z dnia 28 kwietnia 2004 r., sygn. akt I C 1815/03orzeka

I. zmienia zaskarżony wyrok:

a) w punkcie I częściowo, a mianowicie w ten sposób, że zasądza od pozwanych solidarnie na rzecz powódki kwotę 1.490,70 Euro (tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt 70/100) z odsetkami za okres od 14.01.2002 r. do 30.06.2002 r. w wysokości 10,57% w stosunku rocznym, za okres od 1.07.2002 r. do 31.12.2002 r. w wysokości 10,47% w stosunku rocznym, za okres od 1.01.2003 r. do 30.06.2003 r. w wysokości 9,97% w stosunku rocznym, za okres od 1.07.2003 r. do 31.12.2003 r. w wysokości 9,22% w stosunku rocznym, za okres od 1.01.2004 r. do 30.06.2004 r. w wysokości 9,14% w stosunku rocznym, za okres od 1.07.2004 r. do 31.12.2004 r. w wysokości 9,13% w stosunku rocznym i za okres od 1.01.2005 r do dnia zapłaty w wysokości 9,21% w stosunku rocznym z uwzględnieniem dalszych zmian obowiązującej w Niemczech stopy odsetek ustawowych w przypadku transakcji, w których nie bierze udział konsument.

b) w punkcie III w ten sposób, iż zasądza od powódki na rzecz pozwanych kwotę 4651 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania,

c) w punkcie IV w sten sposób, iż nakazuje ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa (Sąd Okręgowy w Poznaniu): od powódki kwotę 2.856,35 zł, od pozwanych solidarnie 389,35 zł;

II. w pozostałym zakresie apelację oddala;

III. zasądza od powódki na rzecz pozwanych kwotę 823 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego.

Szukaj w serwisie


Sprawdź czy znajdujesz się w bazie wyroków

Aktualności

21-01-2013 Osądzą jeszcze raz burmistrza Bisztynka
14-03-2012 Podejrzenie to nie wyrok
14-03-2012 Prezydent bez zarzutu
01-12-2011 Burmistrz Barczewa nie jest kłamcą
01-12-2011 Handel nieuliczny
27-11-2011 Nielegalne mandaty w Kobylnicy
27-11-2011 Z aresztu do pracy
27-11-2011 Proces komendanta toruńskiej straż
27-11-2011 Urzędnicy z Chorzowa okradali miasto
27-11-2011 Śledztwo ws. prezydenta Radomia umorzone