WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

13-06-2006 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach, I Wydział Cywilny
po rozpoznaniu dnia 13-06-2006 r.
sprawy z powództwa A******* S** z o* o*
przeciwko
P***** G*****
urodzonego 04.02.xxxx r. w Chorzowie
syna Rocha i Krystyny zd. M*******

na skutek apelacji powódki
od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach
z dnia 24 listopada 2005 r., sygn. akt XIV OC 364/05orzeka
  1. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 1 w ten sposób, ze zobowiązuje pozwanego, by w liście do powódki złożył oświadczenie o treści: "Przepraszam ACTIVNET spólke z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie za takie skonfigurowanie moich stron internetowych, wskutek którego w odnośnikach do innych stron, obok sformułowań sugerujących zawartość o treściach erotycznych, ukazywały się słowa: «Activnet Sp. z oo». Piotr Gonda" i oddala powództwo w pozostałej części;
  2. oddala apelacje w pozostalym zakresie,
  3. nie obciąża powódki kosztami postępowania apelacyjnego

Szukaj w serwisie


Sprawdź czy znajdujesz się w bazie wyroków

Aktualności

21-01-2013 Osądzą jeszcze raz burmistrza Bisztynka
14-03-2012 Podejrzenie to nie wyrok
14-03-2012 Prezydent bez zarzutu
01-12-2011 Burmistrz Barczewa nie jest kłamcą
01-12-2011 Handel nieuliczny
27-11-2011 Nielegalne mandaty w Kobylnicy
27-11-2011 Z aresztu do pracy
27-11-2011 Proces komendanta toruńskiej straż
27-11-2011 Urzędnicy z Chorzowa okradali miasto
27-11-2011 Śledztwo ws. prezydenta Radomia umorzone